Мій конспект. Математика. 2 клас. IІ семестр (за підручником Рівкінд Ф.)

Обкладинка книжки «Мій конспект. Математика. 2 клас. IІ семестр (за підручником Рівкінд Ф.)»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-3149-5
Формат: 20,5 × 26 см, 240 стор.
60.00 60 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків математики в 2 класі (II семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми

Орієнтовне календарно-тематичне планування 6
Множення і ділення. Табличне множення і ділення 9
Урок 65. Дія множення. Знак множення. Заміна виразів на додавання виразами на множення і виразів
на множення виразами на додавання9
Урок 66. Назви компонентів при множенні. Читання рівностей. Задачі на множення13
Урок 67. Переставний закон множення. Використання переставного закону множення при знаходженні
значень виразів17
Урок 68. Таблиця множення числа 2. Задачі на множення. Знаходження периметра квадрата зручним
способом19
Урок 69. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Збільшення числа у кілька разів.
Порівняння задач на збільшення числа на кілька одиниць і на збільшення числа у кілька разів 23
Урок 70. Розв’язування і порівняння задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення 26
Урок 71. Взаємозв’язок дій множення і ділення. Порівняння таблиці множення числа 2 і таблиці
ділення на число 2 29
Урок 72. Порівняння таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на число 2. Розв’язування
і порівняння задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення33
Урок 73. Порядок виконання дій у виразах, які містять дії додавання, віднімання, множення
і ділення без дужок37
Урок 74. Назви компонентів при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і у декілька разів.
Розв’язування задач на ділення 40
Урок 75. Порядок дій у виразах. Знаходження невідомого дільника і частки. Порівняння виразів 43
Урок 76. Розв’язування задач зазначених видів. Знаходження значень виразів. Самостійна робота 47
Урок 77. Множення одиниці на будь-яке число. Множення будь-якого числа на 1. Ділення
будь-якого числа самого на себе50
Урок 79. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань53
Урок 80. Таблиця множення числа 3. Розв’язування задач 57
Урок 81. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Правило виконання порядку
дій у виразах без дужок і з дужками 60
Урок 82. Взаємозв’язок дії ділення і множення. Складання задачі за рівностями, її розв’язування.
Складання рівностей на множення і ділення за малюнком63
Урок 83. Складання таблиці ділення на число 3. Порівняння таблиці множення числа і таблиці
ділення на число 3. Розв’язування і порівняння задач на ділення67
Урок 84. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на число 3.
Знаходження сторони рівностороннього трикутника за даним периметром70
Урок 85. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на число 3.
Розв’язування задач з буквеними даними73
3
Урок 86. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на число 3.
Розв’язування задач78
Урок 87. Таблиця множення числа 4. Обчислення виразів без дужок. Складання задачі за розв’язанням 83
Урок 88. Порівняння таблиць ділення на число 4 і множення числа 4. Знаходження невідомого
множника. Побудова трикутника і доповнення його до чотирикутника 87
Урок 89. Порівняння таблиць ділення на число 4 і множення числа 4. Знаходження невідомого
множника. Побудова трикутника і доповнення його до чотирикутника 90
Урок 91. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань93
Урок 92. Знаходження невідомого дільника і діленого97
Урок 93. Знаходження значень числових виразів з дужками і без дужок. Порівняння задач та їх
розв’язування 100
Урок 94. Таблиця множення числа 5. Порівняння виразів. Розв’язування задач 103
Урок 95. Таблиця ділення на 5. Порівняння таблиці множення числа 5 і таблиці ділення на число 5.
Розв’язування задач різних видів 106
Урок 96. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5 і таблиці ділення на число 5.
Складання задачі за її розв’язанням 109
Урок 97. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5 і ділення на число 5 112
Урок 98. Знаходження значень виразів. Побудова квадрата і знаходження його периметра115
Урок 99. Таблиця множення числа 6 (ознайомлення) 118
Урок 100. Одиниці вимірювання часу. Співвідношення між одиницями часу. Визначення часу
за годинником 121
Урок 101. Визначення часу за годинником. Одиниці часу, пов’язані з обертанням небесних тіл,— доба,
місяць, рік 124
Урок 102. Розв’язування задач, пов’язаних з одиницями вимірювання часу. Обчислення значень виразів
з опорою на таблицю множення числа 6 127
Урок 103. Повторення і закріплення вивченого 130
Урок 104. Таблиця ділення на число 6. Порівняння таблиць множення на число 6 і ділення на число 6.
Складання задачі за схемою135
Урок 105. Розв’язування задач різними способами. Обчислення значень виразів з опорою на таблицю
множення числа 6 і таблицю ділення на число 6 138
Урок 106. Зменшення числа на кілька одиниць і зменшення числа у декілька разів. Розв’язування
задач на різницеве і кратне порівняння чисел142
Урок 107. Зменшення числа на кілька одиниць і зменшення числа у декілька разів. Розв’язування
задач на різницеве і кратне порівняння чисел145
Урок 108. Таблиця множення числа 7 (ознайомлення). Обчислення значень виразів з опорою
на таблицю множення числа 7 148
Урок 109. Встановлення порядку дій і знаходження значень виразів, у яких більше двох дій.
Розв’язування задач 152
Урок 110. Таблиця ділення на число 7 (ознайомлення). Порівняння таблиць множення числа 7
і ділення на число 7. Обчислення значень виразів з опорою на дані таблиці 155
Урок 111. Складання виразів за таблицею. Обчислення значень виразів з опорою на таблицю
множення числа 7 і таблицю ділення на число 7158
4
Урок 113. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань 160
Урок 114. Розв’язування задач і виразів з опорою на таблицю множення числа 7 і таблицю ділення
на число 7. Порівняння виразів. Самостійна робота163
Урок 115. Розв’язування задач і виразів з опорою на таблицю множення числа 7 і таблицю ділення
на число 7. Порівняння виразів167
Урок 116. Складання виразів і знаходження їх значень. Зміна добутку зі зміною одного з множників.
Визначення часу за годинником 171
Урок 117. Таблиця множення числа 8 (ознайомлення). Порівняння виразів. Знаходження значення
виразів без дужок. Розв’язування задач 174
Урок 118. Розв’язування задач і виразів з опорою на таблицю множення числа 8. Знаходження
периметра прямокутника. Многокутники178
Урок 119. Таблиця ділення на 8 (ознайомлення). Розв’язування виразів. Розв’язування задач
вивчених видів 181
Урок 120. Розв’язування задач і виразів з опорою на таблицю множення числа 8 і таблицю ділення
на число 8. Розв’язування задач з числовими даними 184
Урок 121. Узагальнення і систематизація знань 187
Урок 122. Таблиця множення числа 9 (ознайомлення). Розв’язування задач різних видів190
Урок 123. Розв’язування задач і виразів з опорою на таблицю множення числа 9 193
Урок 124. Таблиця ділення на число 9 (ознайомлення). Порівняння таблиці множення числа 9
і таблиці ділення на число 9. Істинні і хибні рівності і нерівності. Порівняння виразів і чисел 196
Урок 125. Розв’язування задач і виразів з опорою на таблицю множення числа 9 і таблицю ділення
на число 9. Множення нуля на будь-яке число. Множення будь-якого числа на 0.
Ділення 0 на будь-яке число. Неможливість ділення на 0 199
Урок 126. Множення і ділення числа на 10. Ділення круглих чисел на 10. Розв’язування задач
вивчених видів 202
Урок 127. Розв’язування задач і виразів з опорою на таблицю множення числа 9 і таблицю ділення
на число 9. Самостійна робота 205
Урок 128. Розв’язування задач різних видів 208
Урок 130. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань211
Повторення вивченого у 2-му класі 215
Урок 131. Порівняння чисел. Розв’язування задач на знаходження суми215
Урок 132. Знаходження значень виразів зі змінною. Додавання і віднімання чисел у межах 100.
Побудова відрізків218
Урок 133. Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Розв’язування рівнянь.
Розв’язування задач 221
Урок 134. Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Дії з іменованими числами 224
Урок 135. Табличне множення і ділення 227
Урок 136. Підсумковий урок-подорож231
Література та Інтернет-ресурси 237

Сторінка книжки Мій конспект. Математика. 2 клас. IІ семестр (за підручником Рівкінд Ф.) Сторінка книжки Мій конспект. Математика. 2 клас. IІ семестр (за підручником Рівкінд Ф.) Сторінка книжки Мій конспект. Математика. 2 клас. IІ семестр (за підручником Рівкінд Ф.) Сторінка книжки Мій конспект. Математика. 2 клас. IІ семестр (за підручником Рівкінд Ф.) Сторінка книжки Мій конспект. Математика. 2 клас. IІ семестр (за підручником Рівкінд Ф.) Сторінка книжки Мій конспект. Математика. 2 клас. IІ семестр (за підручником Рівкінд Ф.)

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up