4 клас Математика Мій конспект (за підручником Богдановича М.) 2 СЕМЕСТР

Обкладинка книжки «4 клас Математика Мій конспект (за підручником Богдановича М.) 2 СЕМЕСТР»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-3213-3
Формат: 20,5 × 26 см, 288 стор.
80.00 80 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 15% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки компетентнісно орієнтованих уроків, складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми (у редакції 2016 p.)

Орієнтовне календарно-тематичне планування

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число
Урок 65. Дія множення. Закони множення . . . . . . . . . . .9
Урок 66. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач на рух . . . . . . . . . . . . . . . 14
Урок 67. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв’язування задач з двома буквеними даними . . . . . . . .18
Урок 68. Множення чисел, які закінчуються нулями . . . . . . . . . . . .22
Урок 69. Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу . ..26
Урок 70. Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу . . . .31
Урок 71. Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу . . . . . . .35
Урок 72. Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Урок 73. Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі . . . . . . . . . . . .44
Урок 74. Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Урок 75. Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел . . . .54
Урок 76. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії . . . .59
Урок 77. Самостійна робота. Закріплення вивченого матеріалу . . . . .64
Урок 79. Аналіз контрольної роботи. Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Урок 80. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі вивчених видів . . . .71
Урок 81. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці . . . . .76
Урок 82. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці . . . . . . . . .80
Урок 83. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середині нуль. Перевірка ділення множенням. Елементи прямокутного паралелепіпеда: ребро, бічна грань, основа, вершина . . . . . . . . . .84
Урок 84. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середині нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці . . . . . . . . .89
Урок 85. Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці . . . . . . . . . 93
Урок 86. Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці . . .97
Урок 87. Ділення іменованих чисел на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 88. Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух . . . . . . . . . . 105
Урок 89. Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух. . .109
Урок 90. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустрічний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 91. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10; 100; 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу . . . . .118
Урок 92. Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . 123
Урок 94. Аналіз контрольної роботи. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною, порівняння частин . . . . . . . . . . . . . . 125

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями
Урок 95. Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа . . . . . . .129
Урок 96. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа . . . 133
Урок 97. Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів . . . . . . . . . . 137
Урок 98. Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач . . . 141
Урок 99. Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Урок 101. Аналіз контрольної роботи. Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правила множення числа на добуток . . . 147
Урок 102. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10; 100; 1000. Розв’язування задач, що включають знаходження числа за його дробом . . . . . . . 152
Урок 103. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв’язування яких вимагає знаходження дробу від числа . . . . . . 157
Урок 104. Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа . . . . . . 161
Урок 105. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа . . . . . 165
Урок 106. Знаходження добутку виду 2400 · 30 усним і письмовим способами. Розв’язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення . . 169
Урок 107. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей . . 173
Урок 108. Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число . . . . 177
Урок 109. Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення . . . . 181
Урок 110. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення . . . . . 186
Урок 111. Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій . . . . . . . . .190
Урок 112. Ділення виду 45 780 : 60; 299 600 : 700. Задачі на рух . . . . 194
Урок 113. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння . . . . . . 198
Урок 114. Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв’язування задач . . . . . 202
Урок 115. Самостійна робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок 117. Аналіз контрольної роботи. Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом . . . . . . . 208
Урок 118. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Урок 119. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Урок 120. Множення іменованих чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Урок 121. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Урок 122. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії . . . . . . . . . . . . . . 230
Урок 123. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 · 403. Задачі на рух і на знаходження площі . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Урок 124. Самостійна робота

Повторення вивченого за рік
Урок 126. Ділення трицифрових чисел на двоцифрове . . . . . . . . . . . . . 242
Урок 127. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення) . . . . . . . .246
Урок 128. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Урок 129. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного . . . . . . . . . . . .255
Урок 130. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Урок 131. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв’язування задач. 262
Урок 132. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Урок 133. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нуль одиниць . . . 270
Урок 134. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . 274
Урок 135. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв’язування нерівностей
Урок 136. Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на зведення до одиниці з буквеними даними. Підсумковий урок

Література

Сторінка книжки 4 клас Математика Мій конспект (за підручником Богдановича М.) 2 СЕМЕСТР Сторінка книжки 4 клас Математика Мій конспект (за підручником Богдановича М.) 2 СЕМЕСТР Сторінка книжки 4 клас Математика Мій конспект (за підручником Богдановича М.) 2 СЕМЕСТР Сторінка книжки 4 клас Математика Мій конспект (за підручником Богдановича М.) 2 СЕМЕСТР Сторінка книжки 4 клас Математика Мій конспект (за підручником Богдановича М.) 2 СЕМЕСТР Сторінка книжки 4 клас Математика Мій конспект (за підручником Богдановича М.) 2 СЕМЕСТР

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up