7 клас Фізика Розробки уроків (до підручника Бар’яхтара В.)

Обкладинка книжки «7 клас Фізика Розробки уроків (до підручника Бар’яхтара В.)»
Автор (-и):
Виробник: «Ранок», рік
Артикул (ISBN): 978-617-09-2702-6
Формат: 14,5 × 21,5 см, 240 стор.
Залишок: 1 шт.
45 грн 22.5.00 22.5 грн
До кошика
  • ДОСТАВКА
    - Укрпошта
    - Нова Пошта

  • ОПЛАТА
    - Післяплата
    - Передплата на картку

Видання містить детальні розробки уроків, у яких зазначено основні структурні елементи й дидактичну мету кожного уроку, вміщено описи всіх лабораторних робіт, демонстрацій та експериментів, наведено цікаву інформацію про практичне застосування фізики.

Передмова
Календарно-тематичний план з фізики для 7 класу
Урок № 1. Фізика як навчальний предмет Фізичний кабінет та його обладнання Правила безпеки у фізичному кабінеті

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

Урок № 2. Фізика — наука про природу Фізичні тіла та фізичні явища
Урок № 3. Початкові відомості про будову речовини Молекули Атоми
Урок № 4. Наукові методи вивчення природи
Урок № 5. Фізичні величини Вимірювання фізичних величин Похибки й оцінювання точності вимірювань
Урок № 6. Лабораторна робота № 1 Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу
Урок № 7. Лабораторна робота № 2 Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів
Урок № 8. Лабораторна робота № 3 Вимірювання розмірів малих тіл
Урок № 9. Узагальнення та систематизація знань з теми «Фізика як природнича наука Пізнання природи»
Урок № 10. Захист навчальних проектів з теми «Фізика як природнича наука Пізнання природи»

Розділ 2. Механічний рух

Частина I Прямолінійний рух
Урок № 11. Механічний рух Відносність руху
Урок № 12. Траєкторія руху Шлях Переміщення
Урок № 13. Рівномірний рух Швидкість руху
Урок № 14. Розв’язування задач
Урок № 15. Графіки рівномірного руху
Урок № 16. Розв’язування задач
Урок № 17. Нерівномірний рух Середня швидкість нерівномірного руху
Урок № 18. Розв’язування задач
Урок № 19. Контрольна робота № 1
Частина 2 Рівномірний рух по колу. Коливальний рух
Урок № 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу Період обертання
Урок № 21. Лабораторна робота № 4 Вимірювання періоду обертання та обертової частоти
Урок № 22. Коливальний рух Амплітуда, період і частота коливань
Урок № 23. Лабораторна робота № 5 Дослідження коливань нитяного маятника
Урок № 24. Розв’язування задач
Урок № 25. Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічний рух»
Урок № 26. Контрольна робота № 2
Урок № 27. Захист навчальних проектів з теми «Механічний рух»

Розділ 3. Взаємодія тіл

Частина I. Сила. Види сил
Урок № 28. Явище інерції
Урок № 29. Інертність тіла Маса як міра інертності
Урок № 30. Лабораторна робота № 6 Вимірювання мас тіл способом зважування
Урок № 31. Густина Одиниці густини
Урок № 32. Лабораторна робота № 7 Вимірювання густин твердого тіла та рідини
Урок № 33. Розв’язування задач
Урок № 34. Сила — міра взаємодії Графічне зображення сил Додавання сил
Урок № 35. Деформація тіла Сила пружності Закон Гука
Урок № 36. Лабораторна робота № 8 Дослідження пружних властивостей тіл
Урок № 37. Сила тяжіння Вага тіла Невагомість
Урок № 38. Тертя Сила тертя
Урок № 39. Лабораторна робота № 9 Визначення коефіцієнта тертя ковзання
Урок № 40. Узагальнення та систематизація знань з теми «Взаємодія тіл Частина I Сила Види сил»
Урок № 41. Контрольна робота № 3
Частина II. Тиск Закон Архімеда. Плавання тіл
Урок № 42. Тиск твердих тіл на поверхню Сила тиску
Урок № 43. Тиск рідин і газів Закон Паскаля
Урок № 44. Гідростатичний тиск
Урок № 45. Атмосферний тиск Барометри
Урок № 46. Сполучені посудини Манометри
Урок № 47. Виштовхувальна сила в рідинах і газах Закон Архімеда
Урок № 48. Умови плавання тіл
Урок № 49. Лабораторна робота № 10 З’ясування умов плавання тіла
Урок № 50. Cудноплавство та повітроплавання
Урок № 51. Узагальнення та систематизація знань з теми «Взаємодія тіл Частина ІІ Тиск Закон Архімеда Плавання тіл»
Урок № 52. Контрольна робота № 4
Урок № 53. Захист навчальних проектів з теми «Взаємодія тіл Сила»

Розділ 4. Механічна робота та енергія

Урок № 54. Механічна робота Одиниці роботи
Урок № 55. Потужність
Урок № 56. Енергія Потенціальна енергія тіла
Урок № 57. Кінетична енергія Повна механічна енергія Закон збереження і перетворення механічної енергії
Урок № 58. Розв’язування задач
Урок № 59. Момент сили Умови рівноваги важеля
Урок № 60. Лабораторна робота № 11 З’ясування умови рівноваги важеля
Урок № 61. Рухомий та нерухомий блоки
Урок № 62. Прості механізми Коефіцієнт корисної дії простих механізмів
Урок № 63. Лабораторна робота № 12 Визначення ККД похилої площини
Урок № 64. Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічна робота та енергія»
Урок № 65. Контрольна робота № 5
Урок № 66. Захист навчальних проектів з теми «Механічна робота та енергія»

Література
Відповіді до контрольних робіт

Сторінка книжки 7 клас Фізика Розробки уроків (до підручника Бар’яхтара В.) Сторінка книжки 7 клас Фізика Розробки уроків (до підручника Бар’яхтара В.) Сторінка книжки 7 клас Фізика Розробки уроків (до підручника Бар’яхтара В.)

Ви дивились

Відгуки

up