10 клас Українська мова Розробки уроків (до підручника Глазової О.)

Обкладинка книжки «10 клас Українська мова Розробки уроків (до підручника Глазової О.)»
НОВА програма
Автор (-и):
Виробник: «Ранок», рік
Формат: 17 × 26 см, 128 стор.
45.00 45 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 15% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Посібник містить шаблони планів-конспектів усіх уроків, складені згідно з вимогами чинної програми.

Шановні вчителі! 
ВСТУП. ЛЕКСИКОГРАФІЯ
Урок № 1 Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (у тому числі на електронних носіях) 
Урок № 2 Інформативна й нормативна функції словників і довідників. Основні типи словників. Довідкові медіаресурси
Урок № 3 Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення 
Урок № 4 Практична риторика. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі
Урок № 5 Практична риторика. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (мовець (адресант), слухач (аудиторія), предмет мовлення, умови успішного спілкування) 
Урок № 6 Контрольна робота: тестування

ЛЕКСИЧНА НОРМА

Урок № 7 Лексичне значення слів. Лексична помилка 
Урок № 8 Слово і контекст. Залежність значень слова від контексту. Слововживання: вибір слова, лексична сполучуваність
Урок № 9 Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення 
Урок № 10 Лексичні й фразеологічні синоніми. Синонімічне багатство української мови 
Урок № 11 Лексичні й фразеологічні антоніми 
Урок № 12 Практична риторика. Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Комунікативний стан мовця. Вимоги до мовлення оратора 
Урок № 13 Пароніми. Запобігання помилкам у вживанні паронімів 
Урок № 14 Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов. Недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні 
Урок № 15 Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів 
Урок № 16 Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення
Урок № 17 Практична риторика. Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту
Урок № 18 Контрольна робота: тестування

ОРФОЕПІЧНА НОРМА

Урок № 19 Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник 
Урок № 20 Поняття милозвучності. Чергування у–в, і–й як засіб милозвучності 
Урок № 21 Основні правила вимови голосних звуків 
Урок № 22 Основні правила вимови приголосних звуків 
Урок № 23 Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування
слів. Варіантне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос 
Урок № 24 Контрольний письмовий переказ (стислий) 
Урок № 25 Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Складні випадки наголошування слів 
Урок № 26 Практична риторика. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу. Підготовка до виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту 
Урок № 27 Контрольний твір (письмово)

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА

Урок № 28 Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії 
Урок № 29 Ненаголошені е, и в корені слова 
Урок № 30 Правила вживання апострофа
Урок № 31 Позначення м’якості приголосних на письмі 
Урок № 32 Контрольний диктант
Урок № 33 Чергування звуків. Чергування голосних звуків. Чергування приголосних звуків 
Урок № 34 Зміни приголосних при збігу їх у процесі словотворення 
Урок № 35 Практична риторика. Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки 
Урок № 36 Практична риторика. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок 
Урок № 37 Спрощення в групах приголосних 
Урок № 38 Подвоєння та подовження приголосних
Урок № 39 Правопис префіксів 
Урок № 40 Правопис суфіксів 
Урок № 41 Уживання великої літери 
Урок № 42 Правила перенесення слів із рядка в рядок. Правила графічних скорочень слів
Урок № 43 Контрольна робота: тестування 
Урок № 44 Написання складних слів разом і через дефіс 
Урок № 45 Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки» 
Урок № 46 Складні випадки написання прізвищ і географічних назв
Урок № 47 Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку — з боку, зрештою — з рештою, всередині — в середині тощо). Правило написання їх
Урок № 48 Написання не, ні з різними частинами мови 
Урок № 49 Контрольний диктант 
Урок № 50 Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки 
Урок № 51 Практична риторика. Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати 
Урок № 52 Практична риторика. Різновиди суперечки: диспут, дискусія 
Урок № 53 Контрольний письмовий переказ (стислий, із творчим завданням)

МОРФОЛОГІЧНА НОРМА

Урок № 54 Морфологічна помилка 
Урок № 55 Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми іменників. Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю 
Урок № 56 Іменники спільного і подвійного роду. Складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови 
Урок № 57 Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх
Урок № 58 Число іменників. Іменники, що мають форму однини або множини 
Урок № 59 Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників I відміни в орудному відмінку однини 
Урок № 60 Закінчення іменників чоловічого роду II відміни 
Урок № 61 Практична риторика. Аргументи і доказовість 
Урок № 62 Практична риторика. Полемічні прийоми 
Урок № 63 Практична риторика. Мистецтво відповідати на запитання
Урок № 64 Контрольний письмовий твір
Урок № 65 Закінчення іменників III відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників IV відміни 
Урок № 66 Особливості кличного відмінка
Урок № 67 Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові
Урок № 68 Контрольна робота: тестування

ПОВТОРЕННЯ

Уроки № 69, 70 Узагальнення й систематизація вивченого за рік


Ви дивились

Відгуки

up