10 клас Біологія і екологія Плани-конспекти уроків (рівень стандарту)

Обкладинка книжки «10 клас Біологія і екологія Плани-конспекти уроків (рівень стандарту)»
НОВА програма
Автор (-и):
Виробник: «Ранок», рік
Артикул (ISBN): 978-617-09-4624-9
Формат: 14,5 × 21,5 см, 288 стор.
45.00 45 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 15% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

У посібнику наведено необхідний теоретичний матеріал, зразки самостійних, перевірних робіт, завдання для тематичного контролю знань та додаткові матеріали до уроків.

Передмова 

Вступ

Урок № 1. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології 

Урок № 2. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок 

Урок № 3. Фундаментальні властивості живого. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства 

Тема 1. Біорізноманіття

Урок № 4. Систематика — наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів

Урок № 5. Сучасні критерії виду 

Урок № 6. Віруси. Особливості їхньої організації та функціонування 

Урок № 7. Віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування

Урок № 8. Гіпотези походження вірусів 

Урок № 9. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування 

Урок № 10. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами

Урок № 11. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування

Урок № 12. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів 

Урок № 13. Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції 

Урок № 14. Узагальнюючий урок з тем «Вступ» та «Біорізноманіття»

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії 

Урок № 15. Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови

й біологічної ролі 

Урок № 16. Обмін речовин та енергії — основа функціонування біологічних систем

Урок № 17. Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів

Урок № 18. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних

та гетеротрофних організмів 

Урок № 19. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією 

Урок № 20. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

Урок № 21. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму 

Урок № 22. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин 

Урок № 23. Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин 

Урок № 24. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини 

Урок № 25. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин 

Урок № 26. Раціональне харчування — основа нормального обміну речовин 

Урок № 27. Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини 

Урок № 28. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму 

Урок № 29. Підсумкова контрольна робота з теми «Обмін речовин і перетворення енергії» 

Урок № 30. Урок повторення та узагальнення з теми «Обмін речовин і перетворення енергії» 

Тема 3. Спадковість і мінливість 

Урок № 31. Основні поняття генетики 

Урок № 32. Закономірності спадковості 

Урок № 33. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки 

Урок № 34. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки 

Урок № 35. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

Урок № 36. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація 

Урок № 37. Структурні та регуляторні гени 

Урок № 38. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині

Урок № 39. Каріотип людини та його особливості

Урок № 40. Хромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу. Сучасний стан досліджень геному людини

Урок № 41. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини

Урок № 42. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини

Урок № 43. Закономірності мінливості (неспадкової) людини

Урок № 44. Закономірності мінливості (спадкової) людини 

Урок № 45. Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації 

Урок № 46. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів 

Урок № 47. Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів у популяціях

Урок № 48. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини

Урок № 49. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація 

Урок № 50. Підсумкова контрольна робота з теми «Спадковість і мінливість» 

Тема 4. Репродукція й розвиток

Урок № 51. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 

Урок № 52. Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики 

Урок № 53. Ріст та розвиток клітин і фактори, які на нього впливають 

Урок № 54. Старіння та смерть клітин

Урок № 55. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань 

Урок № 56. Ділення клітин: клітинний цикл, мітоз та мейоз. Рекомбінація ДНК 

Урок № 57. Статеві клітини

Урок № 58. Особливості гаметогенезу в людини 

Урок № 59. Суть та біологічне значення запліднення 

Урок № 60. Причини порушення процесів запліднення у людини. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я 

Урок № 61. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні й соціальні аспекти регуляції розмноження у людини 

Урок № 62. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції) 

Урок № 63. Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини

Урок № 64. Узагальнюючий урок з теми «Репродукція та розвиток» 

Узагальнення та повторення 

Урок № 65. Узагальнюючий урок з теми «Біорізноманіття»

Урок № 66. Узагальнюючий урок з теми «Обмін речовин і перетворення енергії»

Урок № 67. Узагальнюючий урок з теми «Спадковість і мінливість»

Урок № 68. Узагальнюючий урок з теми «Репродукція та розвиток»

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up