Хімія у визначеннях, таблицях, прикладах Навчальний посібник для 7–11 класів

Обкладинка книжки «Хімія у визначеннях, таблицях, прикладах Навчальний посібник для 7–11 класів»
НОВИНКА
Автор (-и):
Виробник: «Гімназія», рік
Артикул (ISBN): 978-966-474-307-2
Формат: 20,5 × 29 см, 128 стор.
50 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Теоретичний матеріал з необхідними короткими поясненнями подано у формі таблиць і схем.

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Основні хімічні поняття. Речовина
Хімічний елемент.
Найдрібніші частинки речовини
Склад речовини.
Валентність хімічного елемента.
Хімічна формула
Характеристики речовини.
Хімічна реакція
Хімічна реакція та закони її перебігу
Класифікація типів хімічних реакцій
Процеси окиснення й відновлення в хімічних реакціях .
Швидкість хімічної реакції.
Періодичний закон і Періодична система
хімічних елементів.
Залежність властивостей елементів
від їхнього положення в ПСЕ
Будова атома.
Склад атома: ядро й електронна оболонка
Ізотопи
Головна характеристика елемента
Електронна оболонка
Радіуси атомів і йонів.
Основний і збуджений стани атома
Сутність явища радіоактивності.
Електронна формула.
Хімічний зв’язок.
Основні типи хімічного зв’язку
Найважливіші характеристики ковалентного зв’язку .
Типи кристалічних ґраток.
Електронна формула молекули .
Електронегативність елемента
Ступінь окиснення елемента в речовині
Суміші речовин. Розчини
Неоднорідні суміші
Масова й об’ємна (для газу) частка речовини в суміші.
Методи розділення сумішей .
Розчин, розчинник, розчинена речовина.
Розчинність речовин у воді.
Кристалогідрат
Електролітична дисоціація
Реакції обміну між електролітами в розчині.
Йонно-молекулярні рівняння
Будова молекули води. Міжмолекулярний водневий зв’язок у воді
Забарвлення індикаторів у кислотному, лужному та нейтральному середовищах

НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Основні класи неорганічних сполук
Оксиди
Назви оксидів
Класифікація оксидів.
Хімічні властивості
Способи добування оксидів
Основи.
Назви основ і гідроксидів
Класифікація основ.
Хімічні властивості
Способи добування основ
Кислоти
Класифікація кислот
Назви кислот
Хімічні властивості кислот
Способи добування кислот
Солі
Назви солей
Класифікація солей
Хімічні властивості середніх солей
Гідроліз солей.
Найважливіші способи добування солей
Амфотерні сполуки
Явище амфотерності
Хімічні властивості оксидів Алюмінію та Цинку.
Хімічні властивості гідроксидів Алюмінію та Цинку.
Способи добування гідроксидів Алюмінію та Цинку. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук
Металічні елементи та їхні сполуки. Метали
Загальні відомості про металічні елементи та метали. Положення металічних елементів у Періодичній системі хімічних елементів .
Особливості будови атомів металічних елементів
Особливості металічного зв’язку.
Загальні фізичні властивості металів
Загальні хімічні властивості металів
Ряд активності металів .
Найважливіші хімічні властивості металів
Загальні способи добування металів
Явище корозії.
Способи захисту металів від корозії
Сплави на основі заліза
Лужні та лужноземельні елементи.
Хімічні властивості натрію, калію, магнію, кальцію.
Хімічні властивості оксидів Натрію, Калію, Магнію, Кальцію.
Твердість води
Застосування найважливіших сполук лужних елементів
Застосування найважливіших сполук лужноземельних елементів
Алюміній
Хімічні властивості алюмінію
Амфотерні властивості оксиду та гідроксиду Алюмінію .
Добування алюмінію
Застосування алюмінію та його сплавів.
Застосування найважливіших сполук Алюмінію
Ферум.
Хімічні властивості заліза
Хімічні властивості оксидів і гідроксидів Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ).
Застосування заліза.
Застосування сполук Феруму(ІІ)
Застосовування сполук Феруму(ІІІ).
Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали
Галогени
Способи добування в лабораторії .
Хімічні властивості.
Якісна реакція для виявлення хлорид-іонів
Застосування хлору, гідроген хлориду та хлоридної кислоти
Оксиген і Сульфур.
Хімічні властивості кисню, озону, сірки.
Хімічні властивості оксидів Сульфуру
Хімічні властивості сульфатної кислоти .
Хімічні властивості сульфатів
Способи добування кисню в лабораторії.
Застосування кисню, озону, сірки, сульфатної кислоти та сульфатів.
Якісні реакції для виявлення кисню та сульфат-іонів
Нітроген і Фосфор.
Хімічні властивості азоту, нітроген(IV) оксиду, амоніаку, солей амонію
Хімічні властивості нітратної кислоти
Способи добування в лабораторії.
Якісна реакція на виявлення йонів амонію
Найважливіші галузі застосування азоту, амоніаку, нітратної кислоти.
Будова молекул фосфору
Властивості фосфору та найважливіших сполук Фосфору.
Виробництво добрив
Рівняння реакцій, характерних для фосфору та фосфор(V) оксиду
Хімічні властивості ортофосфатвої кислоти.
Способи добування ортофосфатної кислоти, в лабораторії
Якісна реакція на виявлення ортофосфат-іонів
Карбон і Силіцій
Прості речовини Карбону
Адсорбційні властивості активованого вугілля
Хімічні властивості вуглецю
Властивості сполук Карбону
Хімічні властивості оксидів Карбону.
Добування оксидів Карбону в лабораторії.
Властивості силіцію.
Властивості сполук Силіцію.
Хімічні властивості силіцію та силіцій(IV) оксиду.
Якісні реакції
Найважливіші галузі застосування

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Георетичні основи органічної хімії
Найважливіші елементи-органогени
Молекулярна будова органічних сполук
Хімічний зв’язок у молекулах органічних сполук
ст-Зв’язок і я-зв’язок. Ароматичний зв’язок
Гібридизація орбіталей атома Карбону
Класифікація органічних сполук
Найважливіші класи органічних сполук і їхні типові представники
Явище гомології
Номенклатура ациклічних органічних сполук
Явище ізомерії
Основні положення теорії хімічної будови молекул органічних сполук О М. Бутлерова
Взаємний вплив атомів або груп атомів у молекулах органічних сполук
Класифікація хімічних реакцій в органічній хімії
Вуглеводні
Алкани .
Номенклатура
Ізомерія
Будова молекул .
Хімічні властивості.
Способи добування алкенів.
Застосування алканів .
Алкени
Номенклатура.
Ізомерія
Будова молекул .
Хімічні властивості.
Способи добування алкенів.
Застосування алкенів
Якісні реакції на подвійний зв’язок
Алкіни
Номенклатура
Ізомерія
Будова молекул .
Хімічні властивості етину
Способи добування етину
Застосування етину .
Якісні реакції на потрійний зв’язок
Ароматичні вуглеводні. Бензен
Будова молекули бензену.
Поняття про ароматичний зв’язок
Хімічні властивості
Способи добування бензену
Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка;
Нафта
Природний газ
Супутній нафтовий газ
Крекінг та ароматизація нафти й нафтопродуктів
Вугілля
Оксигеновмісні органічні сполуки
Спирти
Класифікація спиртів
Номенклатура
Ізомерія
Будова молекул спиртів
Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.
Способи добування спиртів.
Застосування одноатомних спиртів
Поняття про водневий зв’язок
Багатоатомні спирти: етиленгліколь і гліцерол .
Хімічні властивості
Добування гліцеролу.
Фенол.
Будова молекули фенолу .
Хімічні властивості.
Альдегіди.
Будова молекул альдегідів.
Номенклатура .
Ізомерія
Хімічні властивості
Добування етаналю.
Застосування альдегідів
Карбонові кислоти.
Класифікація карбонових кислот
Будова молекул одноосновних карбонових кислот Номенклатура насичених одноосно'вних карбонових кислот .
Ізомерія насичених одноосновних карбонових кислот .
Хімічні властивості
Способи добування
Застосування карбонових кислот
Естери. Жири
Будова молекул естерів
Номенклатура
Ізомерія естерів .
Властивості естерів
Класифікація жирів
Хімічні властивості.
Мила й синтетичні мийні засоби .
Вуглеводи
Класифікація вуглеводів.
Глюкоза.
Сахароза
Крохмаль.
Целюлоза.
Нітрогеновмісні органічні сполуки
Аміни.
Класифікація амінів.
Номенклатура
Ізомерія
Будова молекул .
Хімічні властивості
Способи добування
Застосування .
Амінокислоти:.
Будова молекул
Номеклатура.
Хімічні властивості
Білки.
Будова білків
Властивості білків
Застосування білків.
Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали па їхній основі.
Класифікація високомолекулярних речовин (BMP).
Способи синтезу BMP.
Будова полімерів
Властивості полімерів
Термопластичні полімери та пластмаси на їхній основі.
Натуральний і синтетичний каучуки.
Властивості природних, штучних і синтетичних волокон
Властивості та застосування полімерів.
Генетичні зв’язки між найважливішими класами органічних сполук

ОБЧИСЛЕННЯ В ХІМІЇ

Розв'язування задач за хімічними формулами та на виведення формули сполуки
Вираження кількісного складу розчину (суміші)
Розв’язування задач за рівняннями реакцій

Сторінка книжки Хімія у визначеннях, таблицях, прикладах Навчальний посібник для 7–11 класів Сторінка книжки Хімія у визначеннях, таблицях, прикладах Навчальний посібник для 7–11 класів Сторінка книжки Хімія у визначеннях, таблицях, прикладах Навчальний посібник для 7–11 класів

Ви дивились

Відгуки

up