Мій конспект 5 клас Українська мова 1 СЕМЕСТР

Обкладинка книжки «Мій конспект 5 клас Українська мова 1 СЕМЕСТР»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-3332-1
Формат: 20,5 × 26 см, 112 стор.
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Посібник надає базові варіанти конспектів уроків української мови та орієнтовне календарно-тематичне планування за оновленою 2017 року програмою.

ПЕРЕДМОВА..........................................................................
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ.........................................
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ.............................................................
Вступ..............................................................................
Урок 1 . Вступ . Значення мови в житті суспільства . Українська мова — державна мова України
Урок 2 . РЗМ № 1. Мова і мовлення . Види мовленнєвої діяльності....................
Повторення вивченого у початковій школі............................................
Урок 3 . Текст . Усні й письмові висловлювання . Текст . Зміст . Заголовок тексту .
План тексту . Поділ зв’язного висловлювання (тексту) на речення . Інтонація речень,
різних за метою висловлення . Розділові знаки в кінці речення..............
Урок 4 . Слово . Слово як компонент речення . Лексичне значення слова. Слово як частина мови . Добір слів для доповнення речення . Складання речень певного змісту .
Переказ тексту з описом
Урок 5 . РЗМ № 2. Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне . Мета спілкування й адресат мовлення . Поняття про ситуацію спілкування Основні правила спілкування Урок 6 . РЗМ № 3. Текст, його ознаки . Тема і головна думка тексту .
Поділ тексту на мікротеми й абзаци Мовні засоби зв’язку речень у тексті Усний докладний переказ Вимоги до мовлення
Лексикологія.......................................................................
Урок 7 . Лексичне значення слова . Ознайомлення з тлумачним словником .
Однозначні й багатозначні слова (повторення)...............................
Урок 8 . Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення) Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками
Урок 9 . Лексична помилка та умовне її позначення (практично)    .....................
Урок 10 . Тлумачний словник української мови.......................................
Урок 11 . Групи слів за значенням (повторення й поглиблення) . Синоніми............
Урок 12 . Антоніми.................................................................
Урок 13 . Омоніми..................................................................
Урок 14 Пароніми
Урок 15 . Практична робота зі словниками антонімів, синонімів, омонімів, паронімів.
Урок 16 . РЗМ № 4. Усний переказ розповідного характеру з елементами опису предмета
(тварини), що містить синоніми та антоніми (за колективно складеним планом) . . . Урок 17 . РЗМ № 5. Письмовий переказ розповідного характеру з елементами опису предмета (тварини), що містить синоніми та антоніми (за індивідуально складеним планом) Урок 18 . Контрольна робота за темою «Лексикологія . Групи слів за значенням»
(тестування)...............................................................
Будова слова. Орфографія...........................................................
Урок 19 . Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова
(повторення й поглиблення відомостей)......................................
Урок 20 Спільнокореневі слова й форми слова
Урок 21 . Незмінні й змінні слова................................................
Урок 22 . Правопис значущих частин слова (повторення)............................
Урок 23 . Правопис значущих частин слова (повторення)............................
Урок 24 . РЗМ № 6. Аудіювання текстів фольклорних творів (колискових пісень,
забавлянок, утішок), що містять слова із суфіксами, які надають слову значень зменшуваності й пестливості
Урок 25 . Написання префіксів пре-, при-, прі-    ..................................
Урок 26 . Написання префіксів пре-, при-, прі- (продовження)    ....................
Урок 27 . РЗМ № 7. Конструювання речень-компліментів (для привітання з днем
народження, святом) з використанням слів із префіксом пре-...............
Урок 28 . РЗМ № 8. Письмовий твір — опис предмета (тварини) з використанням слів із суфіксами та префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності (у художньому стилі)
Урок 29 . Контрольна робота за темою «Будова слова . Орфографія» (тестування)....
Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія..........................................
Урок 30 . Звуки мови і звуки мовлення . Голосні й приголосні звуки...............
Урок 31 . Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі (повторення)................
Урок 32 . Вимова звуків, що позначаються літерами г та ґ.........................
Урок 33 Позначення звуків на письмі Алфавіт (абетка, азбука)
Урок 34 . Співвідношення звуків і літер . Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення) . . Урок 35 . Співвідношення звуків і літер . Звукове значення літер я, ю, є, ї та щ (повторення) . . Урок 36 . РЗМ № 9. Особливості побудови роздуму . Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму Урок 37 . Склад . Наголос . Правила переносу слова з рядка в рядок . Орфограма .
Орфографічна помилка (практично).........................................
Урок 38 Орфоепічний словник і словник наголосів Урок 39 . РЗМ № 10. Усний твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом Урок 40 Орфоепічна помилка (практично)
Урок 41 вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі
Ненаголошені [е], [и], [о] в коренях слів ...............................
Урок 42 Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
Урок 43 РЗМ № 11. Письмовий твір-роздум у художньому стилі за колективно складеним планом
Урок 44 Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом із наголошеним [у] в коренях слів Урок 45 Орфографічний словник
Урок 46 Орфограма (практично) Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення
Урок 47 Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі
Урок 48 Контрольний диктант....................................................
Урок 49 Аналіз контрольного диктанту . Контрольне читання мовчки...............
Урок 50 Контрольна робота за темою «Фонетика. Орфоепія . Графіка . Орфографія» (тестування)
Урок 51 РЗМ № 12. Есе (розмірковування в довільній формі) про красу й милозвучність української мови (усно)
Урок 52 Аналіз контрольних робіт . Повторення та узагальнення вивченого
Підсумки роботи за семестр

ЛІТЕРАТУРА
ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up