Мій конспект. Хімія. 10 клас. Стандарт і академічний рівень

Обкладинка книжки «Мій конспект. Хімія. 10 клас. Стандарт і академічний рівень»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-0620-2
Формат: 60х90/8, 80 стор.
Залишок: 1 шт.
20 грн 10.00 10 грн
До кошика
  • ДОСТАВКА
    - Укрпошта
    - Нова Пошта

  • ОПЛАТА
    - Післяплата
    - Передплата на картку

В розробках уроків широко використовуються сучасні наукові данні й прогресивні педагогічні технології. Докладно описано проведення всіх лабораторних і практичних робіт, передбачених програмою.

Передмова 5
Календарно-тематичне планування 6

І СЕМЕСТР

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

9
Урок 1. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів. Будова атома 9
Урок 2. Хімічний зв’язок, будова речовини 11
Урок 3. Теорія електролітичної дисоціації. Йонні реакції 13
Урок 4. Хімічні реакції. Окисно-відновні реакції 15

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

17
Урок 5. Місце неметалічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Фізичні властивості неметалів. Поширення в природі 17
Урок 6. Алотропія. Значення озонового шару для життя організмів на Землі 19
Урок 7. Загальні хімічні властивості неметалів 21
Урок 8. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота 23
Урок 9. Амоніак: властивості, використання. Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію 25
Урок 10. Одержання амоніаку в лабораторії. Загальна схема одержання амоніаку в промисловості 27
Урок 11. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів і гідратів оксидів. Кислотні дощі 29
Урок 12. Практична робота 1. Одержання карбон(IV) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів 31
Урок 13. Сульфатна кислота. Фізичні й хімічні властивості 33
Урок 14. Сульфати. Якісна реакція на сульфат-іон. Розв’язання розрахункових задач з обчислення маси (об’єму, кількості речовини) продукту реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку 35
Урок 15. Узагальнення й систематизація знань про неметали, їх оксиди, гідрати. Розв’язання задач 37
Урок 16. Контрольна робота № 1 з теми «Неметали та їхні сполуки» 39

ІІ СЕМЕСТР

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

41
Урок 17. Нітратна й фосфатна кислоти, їх властивості 41
Урок 18. Нітрати й фосфати. Поняття про нітрати, проблеми їх умісту в продуктах харчування. Загальні відомості про нітратні й фосфатні добрива. Кругообіг Нітрогену в природі 43
Урок 19. Карбонатна кислота. Карбонати й гідрогенкарбонати. Якісна реакція на карбонат-іон 45
Урок 20. Силікатна кислота й силікати. Поняття про будівельні матеріали: скло, цемент, бетон 47
Урок 21. Використання неметалів та їхніх сполук. Кругообіг неметалічних елементів у природі. Парниковий ефект 49
Урок 22. Контрольна робота з теми «Неметали та їхні сполуки» 51

ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

53
Урок 23. Положення металічних елементів у періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів 53
Урок 24. Характерні хімічні властивості металів 55
Урок 25. Металічні елементи в природі. Загальні способи одержання металів. Виробництво чавуну та сталі 57
Урок 26. Короткі відомості з історії розвитку чорної металургії в Україні. Розв’язання задач на розрахунки за хімічними рівняннями за реагентами, що містять домішки 61
Урок 27. Поняття про сплави. Корозія металів. Захист від корозії 63
Урок 28. Лужні метали. Натрій і Калій. Оксиди, гідроксиди, солі Натрію й Калію. Використання найважливіших сполук Натрію й Калію. Калійні добрива 65
Урок 29. Кальцій. Кальцій оксид і гідроксид. Солі Кальцію. Поняття про твердість води. Використання найважливіших сполук Кальцію 67
Урок 30. Алюміній. Алюміній оксид, алюміній гідроксид, їх амфотерність. Солі Алюмінію. Використання найважливіших сполук Алюмінію 69
Урок 31. Ферум. Залізо. Ферум(II) і ферум(III) оксиди, відповідні їм гідроксиди, їх амфотерність. Солі Феруму. Використання найважливіших сполук Феруму 71
Урок 32. Практична робота № 2. Розв’язання експериментальних задач 73
Урок 33. Охорона навколишнього середовища в металургійному виробництві й використанні металів. Значення неорганічних сполук у природі, техніці й житті 75
Урок 34. Контрольна робота з теми «Металічні елементи та їхні сполуки» 77
Література 79

Ви дивились

Відгуки

up