Біологія. 9 клас : розробки уроків (до підручника Задорожного К.)

Обкладинка книжки «Біологія. 9 клас : розробки уроків (до підручника Задорожного К.)»
Автор (-и):
Виробник: «Ранок», рік
Артикул (ISBN): 978-617-09-3768-1
Формат: 17 × 26 см, 128 стор.
45.00 45 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Посібник містить розробки всіх уроків з методичними рекомендаціями щодо форм, засобів і методів навчання.

Передмова  1
Вступ
Урок № 1. Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень  2
Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули
Урок № 2. Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки 4
Урок № 3. Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули — біополімери  6
Урок № 4. Білки, їхня структурна організація та основні функції  8
Урок № 5. Ферменти, їхня роль у клітині  10
Урок № 6. Вуглеводи 12
Урок № 7. Ліпіди 14
Урок № 8. Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації 16
Урок № 9. АТФ 18
Тема 2. Структура клітини
Урок № 11. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії 20
Урок № 12. Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана   22
Урок № 13. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма та основні клітинні органели 24
Урок № 14. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, основні клітинні органели 26
Урок № 15. Ядро, його структурна організація та функції 28
Урок № 16. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична й еукаріотична клітини, рослинна та тваринна клітини  30
Тема 3. Принципи функціонування клітини
Урок № 17. Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин у живих організмах  32
Урок № 18. Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання  34
Урок № 19. Фотосинтез: світлова та темнова фази  36
Урок № 20. Хемосинтез  38
Урок № 21. Базові принципи синтетичних процесів у клітинах та організмах 40
Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформаціїУрок № 23. Гени та геноми 42
Урок № 24. Будова генів і основні компоненти геномів про- та еукаріотів  44
Урок № 25. Транскрипція. Основні типи РНК  46
Урок № 26. Генетичний код. Біосинтез білка  48
Урок № 27. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК  50
Урок № 28. Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз  52
Урок № 29. Мейоз. Рекомбінація ДНК   54
Урок № 30. Статеві клітини та запліднення  56
Урок № 31. Етапи індивідуального розвитку  58
Тема 5. Закономірності успадкування ознак
Урок № 33. Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі 60
Урок № 34. Закони Менделя  62
Урок № 35. Ознака як результат взаємодії генів  64
Урок № 36. Поняття про зчеплення генів і кросинговер   66
Урок № 37. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю   68
 Урок № 38. Форми мінливості 70
Урок № 39. Форми мінливості   72
Урок № 40. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій  74
Урок № 41. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування  76
Урок № 42. Сучасні методи молекулярної генетики 78
Тема 6. Еволюція органічного світу
Урок № 44. Популяції живих організмів та їх основні характеристики  80
Урок № 45. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін 82
Урок № 46. Механізми видоутворення 84
Урок № 47. Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції   86
Урок № 48. Еволюція людини. Етапи еволюції людини  88
Урок № 49. Світоглядні та наукові погляди на походження й історичний розвиток життя  90
Тема 7. Біорізноманіття
Урок № 51. Основи еволюційної філогенії та систематики  92
Урок № 52. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти  94
Урок № 53. Огляд основних еукаріотичних таксонів  96
Тема 8. Надорганізмові біологічні системи
Урок № 55. Екосистема. Різноманітність екосистем  98
Урок № 56. Харчові зв’язки, потоки енергії та кругообіг речовин в екосистемах 100
Урок № 57. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори  102
Урок № 58. Стабільність екосистем та причини їх порушення  104
Урок № 59. Біосфера як цілісна система  106
Урок № 60. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища 108
Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини
Урок № 62. Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин  110
Урок № 63. Методи селекції рослин. Методи селекції тварин  112
Урок № 64. Огляд традиційних біотехнологій  114
Урок № 65. Основи генетичної та клітинної інженерії  116
Урок № 66. Генетично модифіковані організми 118
Урок № 67. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині  120
Урок № 68. Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»  122
Узагальнення
Урок № 69. Основні загальні властивості живих систем  124
Урок № 70. Основні загальні властивості живих систем

Сторінка книжки Біологія. 9 клас : розробки уроків (до підручника Задорожного К.) Сторінка книжки Біологія. 9 клас : розробки уроків (до підручника Задорожного К.) Сторінка книжки Біологія. 9 клас : розробки уроків (до підручника Задорожного К.)

Ви дивились

Відгуки

up