Мій конспект. Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником Заболотного О.)

Обкладинка книжки «Мій конспект. Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником Заболотного О.)»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-2355-1
Формат: А4, 120 стор.
Залишок: 1 шт.
40 грн 20.00 20 грн
До кошика
  • ДОСТАВКА
    - Укрпошта
    - Нова Пошта

  • ОПЛАТА
    - Післяплата
    - Передплата на картку

Конспекти складено за чіткою структурою, містять основні етапи уроку, але можуть бути творчо доопрацьовані. Зручний формат перфорації дає можливість виокремити конспект кожного уроку.

Урок № 1 Краса й багатство української мови
Урок № 2 Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю
Урок № 3 Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Жанри мовлення: оповідання, замітка, повідомлення, план роботи, оголошення, особливості їхньої побудови
Урок № 4 Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення
Урок № 5 Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні
Урок № 6 Складне речення. Розділові знаки в складному реченні
Урок № 7 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі
Урок № 8 Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту
Урок № 9 Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично)
Урок № 10 Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв’язку речень у тексті. Навчальне читання мовчки
тексту-роздуму художнього стилю
Урок № 11 Урок розвитку комунікативних умінь № 4. Письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму
Урок № 12 Типи й стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль
Урок № 13 Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки текстів монологічного характеру наукового стилю
Урок № 14 Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова
Урок № 15 Робота з тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів
Урок № 16 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми
Урок № 17 Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їхньої ролі в текстах різних стилів
Урок № 18 Урок розвитку комунікативних умінь № 5. Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення й природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення
Урок № 19 Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Навчальний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
Урок № 20 Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектизми, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми
Урок № 21 Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів і жаргонізмів
Урок № 22 Офіційно-ділова лексика
Урок № 23 Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Стилі мовлення (повторення). Поняття про офіційно-діловий стиль
Урок № 24 Поняття про фразеологізм, його лексичне значення
Урок № 25 Ознайомлення з фразеологічним словником
Урок № 26 Лексичне значення фразеологізмів
Урок № 27 Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів
Урок № 28 Фразеологізми в ролі членів речення
Урок № 29 Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Ділові папери. План роботи. Оголошення
Урок № 30 Тематична контрольна робота № 1. Контрольний тест
Урок № 31 Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення
Урок № 32 Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу
Урок № 33 Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова
Урок № 34 Поняття про словотвірний словник. Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів
Урок № 35–36 Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
Урок № 37 Зміни приголосних при творенні слів‑іменників із суфіксами -ин (а) від прикметників на -ськ (ий), -цьк (ий); буквосполученням -чн- (-шн-)
Урок № 38 Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств (о), -зтв (о), -цтв (о)
Урок № 39 Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень
Урок № 40 Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі
Урок № 41 Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс
Урок № 42 Творення і правопис складноскорочених слів
Урок № 43 Написання слів з пів-. Словотвірний аналіз самостійних частин мови
Урок № 44 Тематична контрольна робота № 2 з теми «Словотвір. Орфографія». Контрольний тест
Урок № 45 Загальна характеристика частин мови
Урок № 46 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 47 Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні і власні назви, конкретні та абстрактні. Збірні іменники
Урок № 48 Велика буква й лапки у власних назвах. Система тренувальних вправ
Урок № 49 Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі
Урок № 50 Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Основні джерела матеріалу для твору та його систематизація (практично). Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання
Урок № 51 Рід іменників. Іменники спільного роду
Урок № 52 Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини
Урок № 53 Відмінки іменників, їхнє значення
Урок № 54 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи
Урок № 55 Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників
Урок № 56 Тематична контрольна робота № 3. Контрольний тест

Сторінка книжки Мій конспект. Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником Заболотного О.) Сторінка книжки Мій конспект. Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником Заболотного О.) Сторінка книжки Мій конспект. Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником Заболотного О.) Сторінка книжки Мій конспект. Українська мова. 6 клас. І семестр (за підручником Заболотного О.)

Ви дивились

Відгуки

up