ЗНО-2018. Історія України. 2000 тестів для підготовки до ЗНО

Обкладинка книжки «ЗНО-2018. Історія України. 2000 тестів для підготовки до ЗНО»
НОВИНКА!
Автор (-и):
Виробник: «Літера», рік
Артикул (ISBN): 978-966-178-866-3
Формат: 20,5 × 26 см, 288 стор.
Мова: Українська
100 грн
До кошика


Видання містить більш ніж 2000 типових тестових завдань, розроблених за специфікацією тесту з історії України Українським центром оцінювання якості освіти.

1. Встуn до історії України
2. Стародавня історія України
З. Київська держава
4. Галицько-Волинська держава. Монrольська навала
5. Литовсько-Руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовськоrо та інших держав (друrа nоловина 14 - перша половина 16 ст.)
6. Українські землі у складі Речі Посnолитої (друrа nоловина 16 ст.)
7. Українські землі у складі Речі Посnолитої (пepшa nоловина 17 ст.)
8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького середини 17 ст.
9. Українські землі наприкінці 50-х — у 80-ті роки 17 ст.
10. Українські землі наприкінці 17 — у першій половині 18 ст.
11. Українські землі в другій половині 18 ст.
12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18- у першій половині 19  ст.
13. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії наприкінці 18 - у першій половині 19 ст.
14. Культура України кінця 18 — пeршoї nоловини 19 ст.
15. Наддніпрянська Україна в друrій nоловині 19 ст.
16. Західноукраїнські землі у скпаді Австрійської (Австро-Уrорської) імперії в другій половині 19 ст.
17. Культура України в другій половині 19 - на початку 20 ст.
18. Наддніпрянська Україна в 1900-1914 рр.
19. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії у 1900-1914 рр.
20. Украіна в Першій світовій війні
21. Українська революція 1917-1920 рр.
22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1921-1928)
23. Українська СРР в умовах нової економічної nолітики (1921-1928)
24. Утвердження тоталітарноrо режиму в 1929-1939 рр.
25. Західна Україна в 1921-19З9 рр.
26. Украніа під час Друrої світової війни (19З9-1945)
27. Україна  в пeршi повоєнні роки (1945 - початок 1950·x рр.)
28. Україна в умовах десталінізацїі (1953-1964)
29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985)
30. Розпад Радянськоrо Союзу та відродження незалежності України (1985-1991)
31. Україна в умовах незалежності

Тренувальні тести у форматі ЗНО

Відnовіді

Сторінка книжки ЗНО-2018. Історія України. 2000 тестів для підготовки до ЗНО Сторінка книжки ЗНО-2018. Історія України. 2000 тестів для підготовки до ЗНО Сторінка книжки ЗНО-2018. Історія України. 2000 тестів для підготовки до ЗНО

Радимо переглянути

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar