Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів

Обкладинка книжки «Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів»
Автор (-и):
Виробник: «Ранок», рік
Артикул (ISBN): 978-617-09-0476-8
Формат: 13 × 20 см, 288 стор.
Мова: Українська
40 грн
До кошика


У збірнику вміщено 480 художніх, науково‑популярних та публіцистичних текстів 122 авторів.

5 клас

Синтаксис і пунктуація
Речення і словосполучення
Головні і другорядні члени речення
Речення з одноріднии членами
Складні речення
Речення із звертанням
Пряма мова. Діалог

Фонетика, графіка і орфографія
Голосні наголошені і ненаголошені
Спрощення в групі приголосних
Позначення мякості приголосних на письмі. Сполучення букв ьо, йо
Апостроф
Подвоєння букв

Будова слова і орфографія
Корінь, префікс, суфікс. закінчення
Чергування голосних і приголосних звуків
Складні слова
Префікси з-(зі-), с- роз-, без-, пре-, при-, прі-
Повторення вивченого в 5 класі

6 клас

Морфологія і орфографія
Самостійні частини мови
Іменник
Прикметник
Числівник
Займенник
Дієслово
Повторення вивченого в 6 класі

7 клас

Дієприкметник
Дієприслівник
Прислівник

Службові частини мови
Прийменник
Сполучник
Частка
Вигук
Повторення вивченого в 7 класі

8 клас

Синтаксис і пунктуація
Просте речення
Тире між підметом і присудком
Прикладка
Порівняльний зворот
Речення з однорідними членами
Речення із звертанням
Вставні слова, словосполучення і речення
Відокремлені другорядні члени речення
Повторення вивченого в 8 класі

9 клас

Складне речення
Складносурядні речення
Складнопідрядні речення
Безсполучникові складні речення
Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку
Повторення вивченого в 5 - 9 класах

10 клас

Орфографія і пунктуація

11 клас

Орфографія і пунктуація
Диктанти для підготовки до екзаменів
Диктанти для абітурієнтів

Сторінка книжки Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів Сторінка книжки Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів Сторінка книжки Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів

Ви дивились

Відгуки

up