Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів

Обкладинка книжки «Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів»
Автор (-и):
Виробник: «Ранок», рік
Артикул (ISBN): 978-617-09-0476-8
Формат: 13 × 20 см, 288 стор.
Мова: Українська
40 грн
До кошика


У збірнику вміщено 480 художніх, науково‑популярних та публіцистичних текстів 122 авторів.

5 клас

Синтаксис і пунктуація
Речення і словосполучення 4
Головні і друорядні члени речення 5
Речення з одноріднии членами 7
Складні речення 10 
Речення із звертанням 11
Пряма мова. Діалог 12

Фонетика, графіка і орфографія
Голосні наголошені і ненаголошені 14
Спрощення в групі приголосних 14
Позначення мякості приголосних на письмі. Сполучення букв ьо, йо 15
Апостроф 16
Подвоєння букв 17

Будова слова і орфографія
Корінь, префікс, суфікс. закінчення 18
Чергування голосних і приголосних звуків 21
Складні слова 24
Префікси з-(зі-), с- роз-, без-, пре-, при-, прі-, 25
Повторення вивченого в 5 класі 27

6 клас

Морфологія і орфографія
Самостійні частини мови 30
Іменник 31
Прикметник 39
Числівник 45
Займенник 49
Дієслово 50
Повторення вивченого в 6 класі 58

7 клас

Дієприкметник 61
Дієприслівник 64
Прислівник 67

Службові частини мови
Прийменник 71
Сполучник 75
Частка 76 
Вигук 80
Повторення вивченого в 7 класі 81

8 клас

Синтаксис і пунктуація
Просте речення
Тире між підметом і присудком 83
Прикладка 86
Порівняльний зворот 88
Речення з однорідними членами 91
Речення із звертанням 95
Вставні слова, словосполучення і речення 97
Відокремлені другорядні члени речення 100
Повторення вивченого в 8 класі 105

9 клас

Складне речення
Складносурядні речення 108
Складнопідрядні речення 110
Безсполучникові склдні речення 114
Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового звязку 117
Повторення вивченого в 5 - 9 класах

10 клас

Орфографія і пунктуація 132

11 клас

Орфографія і пунктуація 153
Диктанти для підготовки до екзаменів 173
Диктанти для абітурієнтів

Сторінка книжки Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів Сторінка книжки Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів Сторінка книжки Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів Сторінка книжки Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів Сторінка книжки Українська мова. 5–11 класи : Новий збірник диктантів

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar