Мій конспект 7 клас Українська мова 2 СЕМЕСТР

Обкладинка книжки «Мій конспект 7 клас Українська мова 2 СЕМЕСТР»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-2462-6
Формат: 20,5 × 26 см, 104 стор.
40.00 40 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Конспекти складено за чіткою структурою, містять основні етапи уроку, але можуть бути творчо доопрацьовані. Зручний формат перфорації дає можливість виокремити конспект кожного уроку.

Урок № 41 Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 42 Вид і час дієприслівників
Урок № 43 Дієприслівники доконаного і недоконаного виду
Урок № 44–45 Урок розвитку комунікативних умінь № 10–11. Контрольний письмовий докладний переказ тексту-роздуму в художньому стилі
Урок № 46 Правопис не з дієприслівниками
Урок № 47 Дієприслівниковий зворот
Урок № 48 Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові
Урок № 49 Урок розвитку комунікативних умінь № 12. Складання й розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування
Урок № 50 Тематична контрольна робота № 4. Контрольний тест
Урок № 51 Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 52 Розряди прислівників
Урок № 53 Способи творення прислівників. Правила наголошування прислівників
Урок № 54 Урок розвитку комунікативних умінь № 13. Повторення вивченого про жанри мовлення. Оповідання, замітка, розписка, особливості їх будови
Урок № 55 Урок розвитку комунікативних умінь № 14. Письмовий твір-оповідання за наведеним сюжетом
Урок № 56 Ступені порівняння прислівників
Урок № 57 Букви -н‑ і -нн- у прислівниках
Урок № 58 Букви и та і в кінці прислівників
Урок № 59 Не, ні з прислівниками
Урок № 60 Урок розвитку комунікативних умінь № 15. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці в художньому стилі
Урок № 61 Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників
Урок № 62 Написання прислівників разом
Урок № 62 Написання прислівників через дефіс
Урок № 64 Написання прислівників окремо
Урок № 65 Написання прислівникових сполучень
Урок № 66 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест
Урок № 67 Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку у словосполученні й реченні
Урок № 68 Види прийменників за будовою. Непохідні та похідні прийменники
Урок № 69 Урок розвитку комунікативних умінь № 16. Ділові папери. Розписка
Урок № 70 Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс
Урок № 71 Контрольний диктант. Контрольне аудіювання тексту наукового стилю
Урок № 72 Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні
Урок № 73 Уживання сполучників у простому і складному реченнях. Сполучники сурядності й підрядності
Урок № 74 Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів
Урок № 75 Урок розвитку комунікативних умінь № 17. Усний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в науковому стилі
Урок № 76–77 Уроки розвитку комунікативних умінь № 18–19. Контрольний твір-опис процесу праці за власними спостереженнями в художньому стилі
Урок № 78 Частка як службова частина мови
Урок № 79 Розряди часток за значенням. Частки в спонукальних і окличних реченнях
Урок № 80 Розвиток комунікативних умінь № 20. Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю
Урок № 81 Правопис часток (із займенниками і прислівниками). Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки
Урок № 82 Не і ні з різними частинами мови
Урок № 83 Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Правопис вигуків (дефіс у вигуках, кома і знак оклику при вигуках)
Урок № 84 Розвиток комунікативних умінь № 21. Портретний нарис у публіцистичному стилі
Урок № 85 Тематична контрольна робота. Службові частини мови. Тести
Урок № 86 Розвиток комунікативних умінь № 22. Анотація
Урок № 87 Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови
Урок № 88 Узагальнення й систематизація вивченого про правопис і використання різних частин мови в мовленні
Тексти для аудіювання
Список використаних джерел

Сторінка книжки Мій конспект 7 клас Українська мова 2 СЕМЕСТР Сторінка книжки Мій конспект 7 клас Українська мова 2 СЕМЕСТР Сторінка книжки Мій конспект 7 клас Українська мова 2 СЕМЕСТР Сторінка книжки Мій конспект 7 клас Українська мова 2 СЕМЕСТР

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up