Українська мова : підручник для 4 класу (Варзацька Л.)

Обкладинка книжки «Українська мова : підручник для 4 класу (Варзацька Л.)»
Автор (-и):
Виробник: «Богдан», рік
Артикул (ISBN): 978-966-10-1814-2
Формат: 17 × 24 см, 208 стор.
Мова: Українська
142 грн
До кошика


Анотація відсутня.

МОВА І МОВЛЕННЯ
§ 1. Мова в житті народу
§ 2. Збагачення мови новими словами
§ 3. Культура мовлення і культура спілкування
ТЕКСТ
§ 4. Заголовок. Найважливіші в тексті слова
§ 5. Тема і основна думка тексту
§ 6. Будова тексту
§ 7. Про одне і те ж по-різному
РЕЧЕННЯ
§ 8. Види речень
§ 9. Головні та другорядні члени речення. Зв’язок слів у реченні
§ 10. Головні та другорядні однорідні члени речення
§ 11. Поєднання однорідних членів речення сполучниками
СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ЧАСТИНИ МОВИ
§ 12. Частини мови
ІМЕННИК
§ 13. Повторення вивченого про іменник
§ 14. Відмінювання іменників
§ 15. Розрізнення відмінків іменників
§ 16. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду
§ 17. Зміна приголосних в іменниках перед закінченням -і
§ 18. Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини
§ 19. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини
§ 20. Правопис закінчень іменників чоловічого і жіночого роду в орудному відмінку однини
§ 21. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини
§ 22. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини
§ 23. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині
ПРИКМЕТНИК
§ 24. Роль прикметників у мовленні
§ 25. Змінювання прикметників за родами та числами
§ 26. Відмінювання прикметників
§ 27. Вимова та правопис прикметників на -ський, -зький, -цький
§ 28. У живання знака м’якшення перед закінченням прикметників
§ 29. Вимова та написання закінчень у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини
§ 30. Відмінювання прикметників у множині
ЧИСЛІВНИК
§ 31. Числівник як частина мови
§ 32. Вимова і правопис числівників
ЗАЙМЕННИК
§ 33. Займенник як частина мови
§ 34. Особові займенники
§ 35. Займенники 1-ї особи однини і множини
Написання займенників із прийменниками
§ 36. Займенники 2-ї особи однини і множини
§ 37. Займенники 3-ї особи однини і множини
§ 38. Роль займенників у текстах
ДІЄСЛОВО
§ 39. Повторення вивченого про дієслово як частину мови
Роль дієслова в реченні
§ 40. Зв’язок дієслова з іншими частинами мови
Змінювання дієслів за числами
§ 41. Змінювання дієслів за часами
§ 42. Неозначена форма дієслова
§ 43. Д ієслова, що означають незавершену і завершену дію
§ 44. Змінювання дієслів теперішнього часу за особами і числами
§ 45. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами
§ 46. Особові закінчення дієслів
§ 47. Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього часу
§ 48. Змінювання дієслів минулого часу за родами і числами
§ 49. Вимова і правопис дієслів на -ся (-сь)
ПРИСЛІВНИК
§ 50. Поняття про прислівник як частину мови
Повторення вивченого в 1–4 класах
Відгадки до загадок

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up