ДПА-2018 : українська мова : збірник диктантів : 9 клас + 50 аудіодиктантів

Обкладинка книжки «ДПА-2018 : українська мова : збірник диктантів : 9 клас + 50 аудіодиктантів»
Автор (-и):
Виробник: «Богдан», рік
Артикул (ISBN): 2005000009587
Формат: 17 × 24 см, 32 стор.
Мова: Українська
19 грн
До кошика


У цьому посібнику подано 50 диктантів. 40 диктантів розбито на 20 занять, по два диктанти до кожного заняття з відповідними до теми орфограмами та пунктограмами.


ЗАНЯТТЯ №1
Правопис сумнівних голосних у коренях слів
Тире між підметом і присудком
ЗАНЯТТЯ №2
Правопис ненаголошених е, и, і в суфіксах та префіксах
Тире в неповному реченні
ЗАНЯТТЯ №3
Правопис е, є та и, ї в особових закінченнях дієслів та в іншомовних словах
Однорідні члени речення. Кома між однорідними членами
ЗАНЯТТЯ №4
Правопис приголосних
Однорідні й неоднорідні означення. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах
ЗАНЯТТЯ №5
Подвоєння і подовження приголосних
Речення зі звертаннями
ЗАНЯТТЯ №6
Спрощення груп приголосних
Порівняльний зворот
ЗАНЯТТЯ №7
Правила вживання апострофа
Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями
ЗАНЯТТЯ №8
Правила вживання м’якого знака
Речення з відокремленими членами
ЗАНЯТТЯ №9
Правопис прикладки
Відокремлення прикладок. Відокремлені додатки. Відокремлені обставини
ЗАНЯТТЯ №10
Правопис власних та загальних назв
Відокремлені уточнюючі члени речення
ЗАНЯТТЯ №11
Правопис відмінкових закінчень іменників І та II відмін
Пряма мова, діалог. Способи передачі чужого мовлення
ЗАНЯТТЯ №12
Правопис відмінкових закінчень іменників
Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови
ЗАНЯТТЯ №13
Ступені порівняння прикметників
Розділові знаки у складносурядних реченнях
ЗАНЯТТЯ №14
Відмінювання та творення прикметників
Розділові знаки у складнопідрядних реченнях
ЗАНЯТТЯ №15
Правопис числівників
Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні: кома і крапка з комою
ЗАНЯТТЯ №16
Особливості правопису займенників
Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні: тире і двокрапка
ЗАНЯТТЯ №17
Особливості правопису прислівників
Розділові знаки у складних синтаксичних конструкціях
ЗАНЯТТЯ №18
Правопис неповнозначних частин мови
Двокрапка у простому і складному реченнях (узагальнення вивченого)
ЗАНЯТТЯ №19
Правопис НЕ, НІ (АНІ) з різними частинами мови
Тире у простому і складному реченнях (узагальнення вивченого)
ЗАНЯТТЯ №20
Правопис складних іменників та прикметників разом, окремо, через дефіс
Кома у простому і складному реченнях (узагальнення вивченого)
Диктанти підвищеної складності

Сторінка книжки ДПА-2018 : українська мова : збірник диктантів : 9 клас + 50 аудіодиктантів Сторінка книжки ДПА-2018 : українська мова : збірник диктантів : 9 клас + 50 аудіодиктантів Сторінка книжки ДПА-2018 : українська мова : збірник диктантів : 9 клас + 50 аудіодиктантів

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar