Довідничок-помічничок 8 клас Алгебраїчний тренажер

Обкладинка книжки «Довідничок-помічничок 8 клас Алгебраїчний тренажер»
Гриф
Автор (-и):
Виробник: «Підручники і посібники», рік
Артикул (ISBN): 978-966-07-3001-4
Формат: 14,5 × 20 см, 160 стор.
28 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

У посібнику подано весь матеріал шкільного курсу у вигляді запитань і відповідей, зразки розв’язання задач і вправ, а також завдання для підготовки до самостійних чи контрольних робіт.

Передмова

РОЗДІЛ 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

1. Які вирази називають цілими?
2. Які вирази називають дробовими?
3. Які вирази називають раціональними? 
4. Який раціональний вираз називають дробом? 
5. Який дріб називають раціональним дробом?
6. Які значення змінних називають допустимими значеннями змінних у виразі?
7. Які вирази називають тотожно рівними?
8. Яку рівність називають тотожністю?
9. Що називають тотожним перетворенням виразу?
10. Сформулюй основну властивість дробу
11. Що називають скороченням дробу?
12. Сформулюй правила зміни знака перед дробом
13. Підготуйся до самостійної роботи № 1
14. Як додати дроби з однаковими знаменниками?
15. Як відняти дроби з однаковими знаменниками?
16. Як звести дроби до найпростішого спільного знаменника?
17. Як додати (відняти) дроби з різними знаменниками?
18. Підготуйся до самостійної роботи № 2
19. Як помножити дріб на дріб?
20. Як піднести дріб до степеня?
21. Як поділити один дріб на інший?.
22. Підготуйся до самостійної роботи № 3
23. Розкажи про перетворення раціональних виразів
24. Підготуйся до самостійної роботи № 4
25. Яке рівняння називають раціональним?
26. Яке рівняння називають цілим раціональним рівнянням?
27. Яке рівняння називають дробовим раціональним рівнянням?
28. Які значення змінної утворюють область допустимих значень (ОДЗ) рівняння?
29. Які значення змінної утворюють ОДЗ будь-якого цілого раціонального рівняння?
30. Які значення змінної утворюють ОДЗ будь-якого дробового раціонального рівняння?
31. Які рівняння називають рівносильними?
32. Сформулюй основні властивості рівнянь
33. Розкажи про множення обох частин рівняння на вираз зі змінною
34. Розкажи про способи розв’язування дробових раціональних рівнянь
35. Розв’яжи вправи
36. Підготуйся до самостійної роботи № 5
37. Сформулюй означення степеня числа a (a ≠ 0) з нульовим показником.
38. Сформулюй означення степеня числа а із цілим від’ємним показником
39. Як піднести дріб до від’ємного степеня?
40. Які властивості мають степені з цілим показником?
41. Який запис числа називають його стандартним виглядом?
42. Розв’яжи вправи
43. Підготуйся до самостійної роботи № 6
44. Яку функцію називають оберненою пропорційністю?
45. Що є графіком оберненої пропорційності?
46. Сформулюй властивості оберненої пропорційності
47. Розкажи про графічний спосіб розв’язування рівнянь
48. Підготуйся до самостійної роботи № 7

РОЗДІЛ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ ТА ДІЙСНІ ЧИСЛА

1. Розкажи про функцію y = x2 та її графік
2. Сформулюй властивості функції y = x2
3. Що називають квадратним коренем із числа a?
4. Що називають арифметичним квадратним коренем із числа a?
5. За яких значеннях a має зміст вираз √a?
6. Коли рівність √a = b буде правильною?
7. Скільки існує квадратних коренів з додатного числа?
8. Скільки коренів може мати рівняння x2 = a?
9. Розкажи про відомі тобі множини чисел
10. У вигляді яких дробів можна подати будь-яке раціональне число?
11. Які числа називають ірраціональними?
12. Як можна подати будь-яке ірраціональне число?
13. Які числа утворюють множину дійсних чисел?
14. Як можна подати будь-яке дійсне число?
15. Покажи схематично, як розширюють числа від множини натуральних чисел до множини дійсних чисел;
16. Як зображують дійсні числа на координатній прямій?
17. Які дії можна виконувати над дійсними числами?
18. Чи можна порівняти дійсні числа?
19. Підготуйся до самостійної роботи № 8
20. Сформулюй теорему про квадратний корінь з добутку
21. Сформулюй теорему про квадратний корінь із дробу
22. Сформулюй теорему про квадратний корінь зі степеня
23. Підготуйся до самостійної роботи № 9
24. Які дії можна виконувати над виразами, що містять квадратні корені?
25. Як винести множник з-під знака кореня?
26. Як внести множник під знак кореня?
27. Підготуйся до самостійної роботи № 10
28. Як звільнитися від ірраціональності у знаменнику або чисельнику дробу?
29. Скільки коренів може мати рівняння √x = a?
30. Розкажи про функцію у = √x та її графік
31. Сформулюй властивості функції y = √x
32. Підготуйся до самостійної роботи № 11

РОЗДІЛ 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

1. Яке рівняння називають квадратним?    
2. Яке квадратне рівняння називають зведеним?
3. Яке квадратне рівняння називають неповним?
4. Як розв’язати неповне квадратне рівняння?
5. Розкажи про розв’язування квадратних рівнянь способом виділення квадрата двочлена
6. Підготуйся до самостійної роботи № 12
7. Запищи формулу коренів квадратного рівняння
8. Як доцільно розв’язувати квадратні рівняння за формулами?
9. Підготуйся до самостійної роботи № 13
10. Сформулюй теорему Вієта для зведеного квадратного рівняння
11. Сформулюй теорему Вієта для довільного квадратного рівняння
12. Сформулюй теорему, обернену до Теореми Вієта
13. Підготуйся до самостійної роботи № 14
14. Що називають квадратним тричленом?
15. Що називають коренем квадратного тричлена?
16. Як знайти корені квадратного тричлена?
17. Що називають дискримінантом квадратного тричлена?
18. Скільки коренів може мати квадратний тричлен?
19. Сформулюй теорему, на основі якої квадратний тричлен можна розкласти на множники
20. Що означає виділити з квадратного тричлена ax2 + by + c квадрат двочлена?.
21. Розв’яжи вправи
22. Підготуйся до самостійної роботи № 15
23. Розкажи про розв’язування дробових раціональних рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь
24. Яке рівняння називають біквадратним?
25. Як розв’язати біквадратне рівняння?
26. Розкажи про розв’язування рівнянь, які за допомогою заміни змінної зводяться до квадратних
27. Розв’яжи вправи
28. Підготуйся до самостійної роботи № 16
29. Розкажи про розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних
30. Підготуйся до самостійної роботи № 17.

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up