Хімія : підручник для 9 класу (Гранкіна Т.)

Обкладинка книжки «Хімія : підручник для 9 класу (Гранкіна Т.)»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-2910-2
Формат: 14,5 × 21,5 см, 304 стор.
Мова: Українська
90 грн
До кошика


містить теоретичний матеріал, який супроводжується завданнями й коментарями. У підручнику велика кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем.

Передмова

Тема 1 ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1 Хімічний зв’язок і будова речовини
§ 2 Склад і властивості основних класів неорганічних сполук
§ 3 Розв’язання задач

Тема 2 РОЗЧИНИ

§ 4 Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини
§ 5 Істинні розчини. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок
§ 6 Процес розчинення речовин
§ 7 Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Кристалогідрати
§ 8 Розчинність речовин, її залежність від різних чинників
§ 9 Розрахунки з використанням масової частки розчиненої речовини
§ 10 Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація
§ 11 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь електролітичної дисоціації
§ 12 Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій
§ 13 Якісні реакції. Поняття про рН розчину

Тема 3 ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 14 Класифікація хімічних реакцій
§ 15 Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення; окисники, відновники
§ 16 Складання рівнянь окисно-відновних реакцій, їхнє значення
§ 17 Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння
§ 18 Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників
§ 19 Узагальнення знань з неорганічної хімії

Тема 4 ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 20 Особливості органічних сполук
§ 21 Метан як представник насичених вуглеводнів. Хімічні властивості метану
§ 22 Гомологи метану, їхні властивості. Об’ємні відношення газів
§ 23 Етен (етилен) і етин (ацетилен). Їхні будова і властивості
§ 24 Реакції полімеризації. Поліетилен
§ 25 Природний газ, нафта, кам’яне вугілля — природні джерела вуглеводнів
§ 26 Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу й гліцеролу
§ 27 Етанова (оцтова) кислота
§ 28 Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири
§ 29 Мило, його склад, мийна дія
§ 30 Вуглеводи: глюкоза, сахароза
§ 31 Вуглеводи: крохмаль і целюлоза
§ 32 Амінокислоти. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і битків
§ 33 Природні й синтетичні органічні сполуки

Тема 5 УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§ 34 Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення
§ 35 Місце хімії серед наук про природу. Хімічна наука й виробництво в Україні. Хімія та екологія. Видатні вчені — творці хімічної науки

ДОДАТКИ

Орієнтовні завдання для практичних робіт
Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах
Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач
Практична робота № 3. Властивості етанової кислоти
Практична робота № 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах
Словник
Сторінка книжки Хімія : підручник для 9 класу (Гранкіна Т.) Сторінка книжки Хімія : підручник для 9 класу (Гранкіна Т.) Сторінка книжки Хімія : підручник для 9 класу (Гранкіна Т.)

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar