Українська мова : підручник для 6 класу (Глазова О.)

Обкладинка книжки «Українська мова : підручник для 6 класу (Глазова О.)»
Автор (-и):
Виробник: «Освіта», рік
Артикул (ISBN): 978-617-656-299-3
Формат: 17 × 24 см, 240 стор.
Мова: Українська
90 грн
До кошика


Більшість поданих у підручнику вправ включає проблемні запитання дискусійного характеру, формулювання відповідей, що сприяють формуванню в школярів уміння як грамотного висловлення власної позиції, так і толерантного ставлення до думок опонентів.

ВСТУП

Краса і багатство української мови

ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення
§ 2. Звертання. Вставні слова та сполучення слів
§ 3. Пряма мова. Діалог
§ 4. Тема і головна думка тексту. Мікротема, тематичне речення. Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Стилі і типи мовлення

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 5. Групи слів за їхнім походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова
§ 6. Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми
§ 7. Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова
§ 8. Просторічні слова
§ 9. Офіційно-ділова лексика
§ 10. Фразеологія. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення
§ 11. Джерела українських фразеологізмів. Прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми як різновиди фразеологізмів
§ 12. Фразеологізми в ролі членів речення

СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 13. Змінювання і творення слів. Твірне слово
§ 14. Перехід слів із однієї частини мови в іншу
§ 15. Чергування приголосних при творенні слів
§ 16. Складні слова. Сполучні о, е в складних словах
§ 17. Правопис складних і складноскорочених слів

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§ 18. Загальна характеристика частин мови
Іменник
§ 19. Іменник як частина мови
§ 20. Рід іменників. Іменники спільного роду
§ 21. Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини
§ 22. Відмінки іменників, їхнє значення. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників
§ 23. Написання не з іменниками
§ 24. Особливості творення іменників
§ 25. Написання та відмінювання імен по батькові
Прикметник
§ 26. Прикметник як частина мови
§ 27. Якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис
§ 28. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 29. Повні й короткі форми прикметників
§ 30. Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників
§ 31. Творення прикметників
§ 32. Написання не з прикметниками
§ 33. Написання -нн- і -н- у прикметниках
§ 34. Написання складних прикметників через дефіс або разом
§ 35. Перехід прикметників у іменники
§ 36. Написання прізвищ прикметникової форми
Числівник
§ 37. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені
§ 38. Відмінювання кількісних числівників
§ 39. Відмінювання порядкових числівників
Займенник
§ 40. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням
§ 41. Особові займенники і зворотний займенник себе
§ 42. Питальні й відносні займенники
§ 43. Заперечні й неозначені займенники. Ні в заперечних займенниках. Дефіс у неозначених займенниках
§ 44. Присвійні займенники
§ 45. Вказівні й означальні займенники
Повторення та узагальнення вивченого

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Повторення вивченого про мовлення, види мовленнєвої діяльності. Ситуація спілкування
Офіційно-діловий стиль. Складання оголошення. План роботи
Говоріння
Читання. Говоріння
Читання. Письмо
Довідкове бюро
Тлумачний словничок
Фразеологічний словничок
Словничок назв почуттів

Радимо переглянути

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar