Математика : підручник для 6 класу (Істер О.)

Обкладинка книжки «Математика : підручник для 6 класу (Істер О.)»
Автор (-и):
Виробник: «Генеза», рік
Артикул (ISBN): 978-966-11-0431-9
Формат: 14,5 × 21,5 см, 296 стор.
Мова: Українська
80 грн
До кошика


Підручник відповідає чинній програмі з математики, складається із чотирьох розділів, що містять 54 параграфи, кожний з яких уміщує достатню кількість диференційованих вправ.

Шановний шестикласнику!

РОЗДІЛ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

§ 1. Дільники і кратні натурального числа
§ 2. Ознаки подільності на 10, 5 та 2
§ 3. Ознаки подільності на 9 та 3
§ 4. Прості та складені числа
§ 5. Розкладання чисел на прості множники
§ 6. Найбільший спільний дільник
§ 7. Найменше спільне кратне
Завдання для перевірки знань № 1 (§ 1 — § 7)

РОЗДІЛ 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

§ 8. Основна властивість дробу. Скорочення дробу
§ 9. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів
§ 10. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
§ 11. Додавання і віднімання мішаних чисел
§ 12. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби
§ 13. Десяткове наближення звичайного дробу
Завдання для перевірки знань № 2 (§ 8 — § 13)
§ 14. Множення звичайних дробів
§ 15. Знаходження дробу від числа
§ 16. Взаємно обернені числа
§ 17. Ділення звичайних дробів
§ 18. Знаходження числа за його дробом
§ 19. Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними та десятковими дробами
Завдання для перевірки знань № 3 (§ 14 — § 19)

РОЗДІЛ 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

§ 20. Відношення. Основна властивість відношення
§ 21. Пропорція. Основна властивість пропорції
§ 22. Пряма пропорційна залежність
§ 23. Масштаб. Знаходження відстаней на карті
§ 24. Поділ числа у даному відношенні
§ 25. Ймовірність випадкової події
Завдання для перевірки знань № 4 (§ 20 — § 25)
§ 26. Обернена пропорційна залежність
§ 27. Відсоткове відношення двох чисел. Зміна величини у відсотках
§ 28. Відсоткові розрахунки
§ 29. Коло. Довжина кола
§ 30. Круг. Площа круга. Круговий сектор
§ 31. Стовпчасті і кругові діаграми
§ 32. Циліндр. Конус. Куля
Завдання для перевірки знань № 5 (§ 26 — § 32)

РОЗДІЛ 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

§ 33. Додатні та від’ємні числа. Число 0
§ 34. Координатна пряма
§ 35. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа
§ 36. Модуль числа
§ 37. Порівняння раціональних чисел
Завдання для перевірки знань № 6 (§ 33 — § 37)
§ 38. Додавання від’ємних чисел
§ 39. Додавання двох чисел з різними знаками
§ 40. Властивості додавання
§ 41. Віднімання раціональних чисел
§ 42. Розкриття дужок
Завдання для перевірки знань № 7 (§ 38 — § 42)
§ 43. Множення раціональних чисел
§ 44. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт буквеного виразу
§ 45. Розподільна властивість множення
§ 46. Подібні доданки та їх зведення
Завдання для перевірки знань № 8 (§ 43 — § 46)
§ 47. Ділення раціональних чисел
§ 48. Розв’язування рівнянь. Основні властивості рівняння
§ 49. Розв’язування задач за допомогою рівнянь
Завдання для перевірки знань № 9 (§ 47 — § 49)
§ 50. Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами
§ 51. Перпендикулярні прямі
§ 52. Паралельні прямі
§ 53. Координатна площина
§ 54. Приклади графіків залежності між величинами
Завдання для перевірки знань № 10 (§ 50 — § 54)
Для тих, хто любить математику
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик
Сторінка книжки Математика : підручник для 6 класу (Істер О.) Сторінка книжки Математика : підручник для 6 класу (Істер О.) Сторінка книжки Математика : підручник для 6 класу (Істер О.) Сторінка книжки Математика : підручник для 6 класу (Істер О.) Сторінка книжки Математика : підручник для 6 класу (Істер О.) Сторінка книжки Математика : підручник для 6 класу (Істер О.)

Радимо переглянути

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar