100 тем Інформатика

Обкладинка книжки «100 тем Інформатика»
Виробник: «АССА», рік
Артикул (ISBN): 978-966-262-375-8
Формат: 12,4 × 20 см, 192 стор.
32 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Довідник містить матеріал усього шкільного курсу, відібраний у 100 найбільш важливих тем.

Кодування інформації та алгоритмізація
1.Інформація. Види інформаційних процесів
2.Дискретне (цифрове) подання інформації
3.Кодування текстової інформації
4.Кодування графічної інформації
5.Колірні моделі
6.Графічні характеристики зображення.
7.Дискретне кодування звукової інформації
8.Дискретне подання числової інформації.
9.Коди подання чисел
10.Алгоритм подання у комп’ютері цілих
додатних чисел
11.Одиниці вимірювання обсягу інформації
12.Швидкість передачі інформації
13.Моделювання
14.Інформаційні моделі
15.Математичні моделі.
16.Імітаційне моделювання
17.Кодування ін(]юрмації.
18.Системи числення. Позиційні системи числення .
19.Арифметичні операції у системах числення
20.Способи переведення у системах числення.
21.Переведення чисел з однієї системи числення
в іншу
22.Алгебра висловлювань
23.Логічні операції та функції.
24.Таблиці істинності логічних функцій
25.Логіка та алгоритми: приклади розв’язання задач
26.Квантори
27.Кодування з виправленням помилок
28.Сортування
29.Елементи теорії алгоритмів
30.Методи опису алгоритмів
31.Пазова алгоритмічна конструкція «розгалуження»
32.Базова алгоритмічна конструкція «цикл»
33.Базова алгоритмічна конструкція «слідування»
34.Приклади побудови алгоритмів
35.Правила побудови алгоритму
Основи програмування 
36.Мови програмування.
37.Основні елементи і конструкції мови програмування
38.Оператори мов програмування Паскаль, Пейсик та алгоритмічної мови (присвоєння, введення-
виведення, умова, складові).
Зі). Оператори мов програмування Паскаль, Пейсик та алгоритмічної мови (цикл, перехід, переривання, вибір одного а варіантів)
40.Структура програми мовою програмування.
41.Використання процедур, функцій та підпрограм . 
42.Розділи програми мовою Паскаль
43.Приклади програм мовою програмування Паскаль.
44.Загальний вигляд програми мовою
програмування Пейсик
45.Приклади програм мовою програмування Пейсик . .
46.Графічні можливості мови програмування Паскаль.
47.Графічні можливості мови програмування Пейсик
48.Вирази, операції над змінними та константи
у мовах програмування.
49.Стандартні функції для роботи з чисельними
та рядковими величинами у мовах програмування.
50.Типи даних
51.Діапазони значень для різних типів даних
у мовах програмування.
52.Структуровані типи даних
53.Масиви
54.Задачі для масивів
55.Алгоритми обробки одновимірних масивів.
56.Алгоритми обробки двовимірних масивів
57.ІІроірамна реалізація масивів на Пейсик та Паскалі) .
58.Реалізація масивів на алгоритмічній мові
59.Відлагоджеінія написаних програм.
60.Система програмування
61.Записи, множини
62.Перелічувальний тип — файли
63.Обробка рядків у мовах програмування Пейсик
та Паскаль
64.Основні етапи розробки програм. Розбиття задачі
на нідзадачі.
65.Розбиття програми на підпрограми.
66.Графи.
67.Дерева
68.Ланцюги, списки, матриці, псевдовипадкові
ПОСЛІДОВНОСТІ
Інформаційно-комунікаційні технології.
69.Архітектура комп'ютера
70.Програмне забезпечення
71.Архівацій
72.Операційні системи
73.Класи операційних систем
74.Системні утиліти
75.Антивіруси та програми-антиніруси
76.Файли.
77.Маски імен файлів. Атрибути файлів
78.Файлові системи
79.Форматування
80.Фізичний захист даних на дисках
81.Пам’ять 1ІК
82.Зовнішня пам’ять ГІК.
Телекомунікаційні технології та технології обробки інформації.
83.Телекомунікаційні системи
84.Internet.
85.Інструменти створення інформаційних об’єктів
для Internet.
86.Мова розмітки гіпертексту HTML
87.Сервіси для роботи в Internet.
88.Системи розпізнавання текстів.
89.Тезауруси
90.Системи двомовного перекладу та електронні
словники .
91.Робота с електронними таблицями
92.Використання інструментів розв’язання
статистичних та розрахунково-графічних задач
93.Використання динамічних (електронних)
таблиць для виконання навчальних завдань з різних предметних областей
94.Використання спеціалізованих засобів редагування
математичних текстів
95.Діаграми в Microsoft Word для розв’язання
розрахунково-графічних задач
96.Технологія створення та обробки графічної
та мультимедійної інформації
97.Оформлення слайдів
98.Операції зі слайдами.
99.Internet-пошукові системи
100.Використання інструментів пошукових систем
(формування запитів)
Додаток.
Предметний покажчик 

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up