9 клас Алгебра + Геометрія Тестовий контроль знань

Обкладинка книжки «9 клас Алгебра + Геометрія Тестовий контроль знань»
Гриф
Автор (-и):
Виробник: «Літера», рік
Артикул (ISBN): 978-966-178-826-7
Формат: 20,5 × 26 см, 112 стор.
40.00 40 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Посібник призначений для проведення поточного й контрольного оцінювання навчальних досягнень.

АЛГЕБРА

Тема 1. Нерівності
Самостійна робота № 1. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей
Самостійна робота № 2. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Числові проміжки. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності
Самостійна робота № 3. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування
Контрольна робота № 1. Нерівності

Тема 2. Квадратична функція
Самостійна робота № 4. Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції
Самостійна робота № 5. Перетворення графіків функцій
Самостійна робота № 6. Функція у = ax2 + bx + c, a ≠ 0, її графік і властивості.
Контрольна робота № 2. Функції і їх властивості. Перетворення графіків функцій. Функція y = ax2 + bx + c, a ≠ 0, її графік і властивості
Самостійна робота № 7. Квадратна нерівність
Самостійна робота № 8. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними
Самостійна робота № 9. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель прикладної задачі.
Контрольна робота № 3. Квадратна нерівність. Система двох рівнянь з двома змінними

Тема 3. Числові послідовності
Самостійна робота № 10. Числові послідовності. Арифметична і геометрична прогресії, їхні властивості
Самостійна робота № 11. Формули n-го члена арифметичної та геометричної прогресій
Самостійна робота № 12. Формули суми перших п членів арифметичної та геометричної прогресій .
Контрольна робота № 4. Арифметична і геометрична прогресії

Тема 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики
Самостійна робота № 13. Основні правила комбінаторики.
Самостійна робота № 14. Частота та ймовірність випадкової події
Самостійна робота № 15. Початкові відомості про статистику. Способи подання та обробки даних
Контрольна робота № 5. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Самостійна робота № 16. Розв’язування квадратних рівнянь. Теорема Вієта.
Самостійна робота № 17. Розв’язування систем рівнянь і нерівностей
Самостійна робота № 18. Побудова графіків функцій
Контрольна робота № 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу

ГЕОМЕТРІЯ

Тема 1. Координати на площині
Самостійна робота № 1. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тотожності 8Іп(і80°-а) = 8Іпа, соз(і800-а) = -со8а
Самостійна робота № 2. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами
Самостійна робота № 3. Рівняння кола і прямої.
Контрольна робота № 1. Координати на площині

Тема 2. Вектори на площині
Самостійна робота № 4. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора
Самостійна робота № 5. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори
Самостійна робота № 6. Скалярний добуток векторів. Контрольна робота № 2. Вектори на площині

Тема 3. Розв’язування трикутників
Самостійна робота № 7. Теорема косинусів.
Самостійна робота № 8. Теорема синусів
Самостійна робота № 9. Знаходження площі трикутника
Контрольна робота № 3. Розв’язування трикутників

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга
Самостійна робота № 10. Правильні многокутники, їх види і властивості
Самостійна робота № 11. Правильний многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола
Самостійна робота № 12. Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин.
Контрольна робота № 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга

Тема 5. Геометричні переміщення
Самостійна робота № 13. Рух і його властивості. Симетрія відносно точки і прямої, поворот і паралельне перенесення.
Контрольна робота № 5. Геометричні переміщення

Тема 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу
Контрольна робота № 6. Повторення і систематизація навчального матеріалу

Сторінка книжки 9 клас Алгебра + Геометрія Тестовий контроль знань Сторінка книжки 9 клас Алгебра + Геометрія Тестовий контроль знань Сторінка книжки 9 клас Алгебра + Геометрія Тестовий контроль знань

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up