ЗНО-2018. Біологія. Комплексне видання

Обкладинка книжки «ЗНО-2018. Біологія. Комплексне видання»
Автор (-и):
Виробник: «Богдан», рік
Артикул (ISBN): 2005000009327
Формат: 20,5 × 29 см, 508 стор.
Мова: Українська
109 грн
До кошика


Посібник містить теоретичний матеріал, що охоплює всі теми згідно з програмою незалежного оцінювання з біології (ботаніка, зоологія, анатомія і фізіологія людини, загальна біологія).

ВСТУП
МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
Елементний склад організмів
Неорганічні сполуки в організмах
Органічні сполуки в організмах
Тренувальні тести
КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
Організація клітин
Обмін речовин та перетворення енергії
Поділ клітин
Тренувальні тести
НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ
Тренувальні тести
ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
Бактерії
Тренувальні тести
Рослини
Будова і процеси життєдіяльності рослин
Тренувальні тести
Різноманітність рослин
Водорості
Мохоподібні
Папоротеподібні
Плауноподібні
Хвощеподібні
Голонасінні
Покритонасінні (квіткові)
Класифікація покритонасінних рослин
Тренувальні тести
Гриби. Лишайники
Тематична перевірка знань
Тварини
Будова та життєдіяльність тварин
Тренувальні тести
Різноманітність тварин
Одноклітинні тварини, або найпростіші
Тренувальні тести
Багатоклітинні тварини
Тип Губки
Тип кишковопорожнинні, або Жалкі
Тренувальні тести
Тип Плоскі черви
Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (Нематоди)
Тип Кільчасті черви, або Кільчаки
Тренувальні тести
Тип Молюски, або М’якуни
Тренувальні тести
Тип Членистоногі
Тренувальні тести
Тип Хордові
Підтип Безчерепні. Клас Головохордові
Підтип Хребетні, або Черепні
Клас Хрящові риби
Клас Кісткові риби
Тренувальні тести
Клас Земноводні
Клас Плазуни
Тренувальні тести
Клас Птахи
Тренувальні тести
Клас Ссавці
Тренувальні тести
Людина
Тренувальні тести
Опорно-рухова система
Тренувальні тести
Внутрішнє середовище організму людини
Тренувальні тести
Будова і функції кровоносної та лімфатичної систем
Тренувальні тести
Дихання
Тренувальні тести
Живлення та травлення
Тренувальні тести
Системи, що забезпечують виділення продуктів метаболізму
Будова та функції шкіри
Тренувальні тести
Регуляція функцій
Ендокринна система — система залоз внутрішньої секреції
Тренувальні тести
Нервова регуляція
Тренувальні тести
Сенсорні системи, їхнє значення
Тренувальні тести
Вища нервова діяльність людини
Тренувальні тести
Розмноження організмів
Тренувальні тести
Індивідуальний розвиток організмів
Тренувальні тести
Спадковість і мінливість
Генетика
Закономірності спадковості
Тренувальні тести
Закономірності мінливості
Селекція
Тренувальні тести
НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
Екологічні фактори та їх класифікація
Середовища існування
Популяційно-видовий рівень організації життя
Екосистеми
Біосфера
Охорона видового різноманіття організмів
Тренувальні тести
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ
Основи еволюційного вчення
Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
Тренувальні тести
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ У ФОРМАТІ ЗНО
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ З КУРСУ БІОЛОГІЇ

Сторінка книжки ЗНО-2018. Біологія. Комплексне видання Сторінка книжки ЗНО-2018. Біологія. Комплексне видання Сторінка книжки ЗНО-2018. Біологія. Комплексне видання Сторінка книжки ЗНО-2018. Біологія. Комплексне видання Сторінка книжки ЗНО-2018. Біологія. Комплексне видання Сторінка книжки ЗНО-2018. Біологія. Комплексне видання

Радимо переглянути

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar