Мій конспект. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Рівень стандарту

Обкладинка книжки «Мій конспект. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Рівень стандарту»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-0535-9
Формат: 60х90/8, 112 стор.
Мова: Українська мова навчання
30 грн 24 грн
До кошика


Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.

Вступ 4
Урок № 1. Вступ 5
Урок № 2. Дiйснi числа та обчислення 7
Урок № 3. Дiйснi числа та обчислення 9
Урок № 4. Вiдсотковi розрахунки 11
Урок № 5. Вiдсотковi розрахунки 13
Урок № 6. Числовi функцiї. Область визначення i множина значень функцiї 15
Урок № 7. Способи задання функцiй. Графiк функцiї 17
Урок № 8. Монотоннiсть функцiй 19
Урок № 9. Парнiсть i непарнiсть функцiй 21
Урок № 10. Неперервнiсть функцiй 23
Урок № 11. Розв’язування типових вправ 25
Урок № 12. Контрольна робота № 1 27
Урок № 13. Корiньn¬го степеня. Арифметичний корiнь n¬го степеня, його властивостi 29
Урок № 14. Корiньn¬го степеня. Арифметичний корiньn¬го степеня, його властивостi 31
Урок № 15. Корiньn¬го степеня. Арифметичний корiньn¬го степеня, його властивостi 33
Урок № 16. Розв’язування задач 35
Урок № 17. Степiнь із рацiональним показником та його властивостi 37
Урок № 18. Степiнь із рацiональним показником та його властивостi 39
Урок № 19. Степiнь із рацiональним показником та його властивостi 41
Урок № 20. Степенева функцiя, її властивостi та графiк 43
Урок № 21. Степенева функцiя, її властивостi i графiк 45
Урок № 22. Розв’язування типових вправ 47
Урок № 23. Контрольна робота № 2 49
Урок № 24. Радiанне вимiрювання кутiв 51
Урок № 25. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричнi функцiї числового аргументу 53
Урок № 26. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричнi функцiї числового аргументу 55
Урок № 27. Основнi спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного аргументу 57
Урок № 28. Основнi спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного аргументу 59
Урок № 29. Перiодичнiсть функцiй. Властивостi тригонометричних функцiй 61
Урок № 30. Властивостi та графiки тригонометричних функцiй 63
Урок № 31. Властивостi та графiки тригонометричних функцiй 65
Урок № 32. Властивостi та графiки тригонометричних функцiй 67
Урок № 33. Гармонiчнi коливання 69
Урок № 34. Розв’язування задач 71
Урок № 35. Контрольна робота № 3 73
Урок № 36. Тригонометричнi формули додавання 75
Урок № 37. Тригонометричнi формули подвiйного кута 77
Урок № 38. Формули зведення 79
Урок № 39. Формули зведення 81
Урок № 40. Перетворення суми i рiзницi тригонометричних функцiй на добуток 83
Урок № 41. Перетворення добутку тригонометричних функцiй на суму 85
Урок № 42. Розв’язування задач 87
Урок № 43. Найпростiшi тригонометричнi рiвняння 89
Урок № 44. Найпростiшi тригонометричнi рiвняння 91
Урок № 45. Найпростiшi тригонометричнi рiвняння 93
Урок № 46. Найпростiшi тригонометричнi нерiвностi 95
Урок № 47. Найпростiшi тригонометричнi нерiвностi 97
Урок № 48. Розв’язування задач 99
Урок № 49. Контрольна робота № 4 101
Урок № 50. Повторення поняття функцiї та її властивостей 103
Урок № 51. Повторення понять кореняn¬го степеня та степеня з рацiональним показником 105
Урок № 52. Повторення означення та властивостей тригонометричних функцiй 107
Урок № 53. Пiдсумкова контрольна робота 109
Урок № 54. Узагальнення матерiалу, вивченого за рiк 111

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar