Мій конспект. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень

Обкладинка книжки «Мій конспект. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Академічний рівень»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-0534-2
Формат: 60х90/8, 144 стор.
Мова: Українська мова навчання
30 грн 24 грн
До кошика


Автор пропонує базову основу, використовуючи яку кожен учитель може створити власний конспект уроку.

Вступ 4
Урок № 1. Множини. Операцiї над множинами 5
Урок № 2. Числовi множини. Множина дiйсних чисел 7
Урок № 3. Числовi функцiї. Способи задання числових функцiй 9
Урок № 4. Властивостi функцiй 11
Урок № 5. Властивостi i графiки основних видiв функцiй 13
Урок № 6. Побудова графiкiв функцiй за допомогою геометричних перетворень 15
Урок № 7. Обернена функцiя 17
Урок № 8. Рiвняння(наслiдки та рiвносильнi перетворення рiвнянь 19
Урок № 9. Застосування властивостей функцiй до розв’язування рiвнянь 21
Урок № 10. Рiвносильнi перетворення нерiвностей. Метод iнтервалiв 23
Урок № 11. Рiвняння i нерiвностi, що мiстять знак модуля. Рiвняння i нерiвностi з параметрами 25
Урок № 12. Контрольна робота № 1 27
Урок № 13. Корiньn(го степеня. Арифметичний корiньn(го степеня, його властивостi 29
Урок № 14. Перетворення коренiв. Дiї над коренями 31
Урок № 15. Функцiя y = n x та її графiк 33
Урок № 16. Іррацiональнi рiвняння 35
Урок № 17. Іррацiональнi рiвняння 37
Урок № 18. Іррацiональнi нерiвностi. Системи iррацiональних рiвнянь 39
Урок № 19. Контрольна робота № 2 41
Урок № 20. Степiнь із рацiональним показником та його властивостi 43
Урок № 21. Степiнь із рацiональним показником та його властивостi 45
Урок № 22. Перетворення виразiв, якi мiстять степенi з рацiональними показниками 47
Урок № 23. Перетворення виразiв, якi мiстять степенi з рацiональними показниками 49
Урок № 24. Степенева функцiя, її властивостi та графiк 51
Урок № 25. Степенева функцiя, її властивостi i графiк 53
Урок № 26. Контрольна робота № 3 55
Урок № 27. Радiанне вимiрювання кутiв 57
Урок № 28. Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричнi функцiї числового аргументу 59
Урок № 29. Основнi спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного аргументу 61
Урок № 30. Основнi спiввiдношення мiж тригонометричними функцiями одного аргументу 63
Урок № 31. Перiодичнiсть функцiй. Властивостi тригонометричних функцiй 65
Урок № 32. Властивостi та графiки тригонометричних функцiй 67
Урок № 33. Властивостi та графiки тригонометричних функцiй 69
Урок № 34. Властивостi та графiки тригонометричних функцiй 71
Урок № 35. Гармонiчнi коливання 73
Урок № 36. Розв’язування задач 75
Урок № 37. Контрольна робота № 4 77
Урок № 38. Тригонометричнi формули додавання 79
Урок № 39. Тригонометричнi формули подвiйного аргументу 81
Урок № 40. Формули пониження степеня. Формули половинного аргументу 83
Урок № 41. Формули зведення 85
Урок № 42. Формули зведення 87
Урок № 43. Формули перетворення суми й рiзницi тригонометричних функцiй на добуток 89
Урок № 44. Формули перетворення добутку тригонометричних функцiй на суму 91
Урок № 45. Розв’язування задач 93
Урок № 46. Контрольна робота № 5 95
Урок № 47. Оберненi тригонометричнi функцiї 97
Урок № 48. Оберненi тригонометричнi функцiї 99
Урок № 49. Найпростiшi тригонометричнi рiвняння 101
Урок № 50. Найпростiшi тригонометричнi рiвняння 103
Урок № 51. Найпростiшi тригонометричнi рiвняння 105
Урок № 52. Найпростiшi тригонометричнi рiвняння 107
Урок № 53. Основнi способи розв’язання тригонометричних рiвнянь 109
Урок № 54. Основнi способи розв’язання тригонометричних рiвнянь 111
Урок № 55. Основнi способи розв’язання тригонометричних рiвнянь 113
Урок № 56. Основні способи розв’язання тригонометричних рівнянь 115
Урок № 57. Основнi способи розв’язання тригонометричних рiвнянь 117
Урок № 58. Найпростiшi тригонометричнi нерiвностi 119
Урок № 59. Найпростiшi тригонометричнi нерiвностi 121
Урок № 60. Найпростiшi тригонометричнi нерiвностi 123
Урок № 61. Розв’язування вправ 125
Урок № 62. Контрольна робота № 6 127
Урок № 63. Повторення означення, властивостей та графiкiв числових функцiй 129
Урок № 64. Повторення поняття рiвносильностi рiвнянь та нерiвностей 131
Урок № 65. Повторення поняття арифметичного кореняn(го степеня та його властивостей 133
Урок № 66. Повторення означення та методiв розв’язання iррацiональних рiвнянь, iррацiональних нерiвностей, систем iррацiональних рiвнянь 135
Урок № 67. Повторення поняття степеня з рацiональним показником та його властивостi 137
Урок № 68. Повторення означення та властивостей тригонометричних функцiй, основних способiв розв’язання тригонометричних рiвнянь i нерiвностей 139
Урок № 69. Пiдсумкова контрольна робота 141
Урок № 70. Узагальнення матерiалу, вивченого за рiк 143

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar