Мій конспект 9 клас Географія Україна і світове господарство

Обкладинка книжки «Мій конспект 9 клас Географія Україна і світове господарство»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-3063-4
Формат: 20,5 × 26 см, 120 стор.
50 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Посібник містить конспекти усіх уроків курсу географії 9 класу за оновленою Програмою (редакція 2017 р.).

ПЕРЕДМОВА
УРОК 1 Об’єкт вивчення економічної географії. Взаємодія господарства і природи в географічному середовищі. Економічна географія в системі географічних наук. Значення знань з економічної географії

РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
УРОК 2 Національна економіка. Поняття «економічний розвиток» та його показники: валовий внутрішній продукт (ВВП), структура ВВП, індекс людського розвитку (ІЛР)
УРОК 3 Секторальна модель економіки країни. Практична робота 1. «Аналіз секторальної моделі економіки»
УРОК 4 Форми суспільної організації виробництва
УРОК 5 Форми просторової організації національної економіки. Чинники розміщення виробництва
ТЕМА 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
УРОК 6 Світове господарство (світова економіка), світовий ринок. Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці»
УРОК 7 Типи економічних систем
УРОК 8 Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній. Практична робота 2. Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця в сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку
УРОК 9 Сучасні тенденції розвитку світового господарства. Глобалізація та регіональна економічна інтеграція. Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «Центр — периферія»
УРОК 10 Транснаціональні корпорації (ТНК) та їх вплив на функціонування міжнародної економіки. Міжнародні економічні організації
УРОК 11 Підсумковий урок за темами «Вступ», «Національна економіка», «Світове господарство»

РОЗДІЛ ІІ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
УРОК 12 Сільське господарство, його значення в сучасному світі. Складники сільського господарства. Роль природних чинників у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. Землезабезпеченість
УРОК 13 Аграрні відносини. Аграрні суспільства в сучасному світі
УРОК 14 Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства
УРОК 15 Розвиток кормової бази тваринництва. Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України. Гірські та приміські сільськогосподарські райони
УРОК 16 Сільське господарство світу. Географія основних зернових і технічних культур та виробництва продукції тваринництва. Зональність світового сільського господарства. Найбільші країни-виробники та країни-експортери сільськогосподарської продукції. Практична робота 3. Визначення основних технічних культур, що вирощують у помірному й тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей
ТЕМА 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
УРОК 17 Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні
ТЕМА 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
УРОК 18 Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Основні закономірності розміщення родовищ корисних копалин. Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами
УРОК 19 Видобування вугілля, нафти і природного газу. Найбільші у світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу. Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні. Практична робота 4. Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти й природного газу
УРОК 20 Видобування металічних руд. Країни з найбільшими обсягами видобутку залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів. Розвиток і розміщення виробництв з видобутку залізних і марганцевих руд в Україні. Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні
УРОК 21 Видобування інших видів природної сировини: значення, особливості розміщення виробництв з видобутку кам’яної і калійної солей, фосфоритів, каоліну в країнах світу
УРОК 22 Підсумковий урок за темами «Сільське господарство», «Лісове господарство», «Видобувна промисловість»

РОЗДІЛ ІІІ. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
УРОК 23 Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс. Електроенергетика України. Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП. Використання відновлюваних джерел енергії.
Практична робота 5.1. Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення
УРОК 24 Електроенергетика світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі електроенергії у світі. Відмінності в структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів у країнах світу. Практична робота 5.2. (за вибором учителя). Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи та світу
ТЕМА 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
УРОК 25 Значення металургійного виробництва в господарстві. Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. Комбінування в чорній металургії. Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії. Кольорова металургія. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану
УРОК 26 Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінувальні технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів. Практична робота 6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні Основні центри виробництва кольорових металів в Україні
УРОК 27 Металургійне виробництво світу. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі чорних металів. Сучасні тенденції розміщення виробництв чавуну, сталі, прокату. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі
ТЕМА 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
УРОК 28 Значення та особливості технологій хімічного виробництва. Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів
УРОК 29 Хімічне виробництво в Україні. Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування. Найбільші країни-виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків
УРОК 30 Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу. Виробництво будівельних матеріалів
ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ
УРОК 31 Роль машинобудування в сучасному світі. Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення. Спеціалізація та кооперування в машинобудуванні
УРОК 32 Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції. Практична робота 7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення
УРОК 33 Машинобудування світу. Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки
ТЕМА 5. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ
УРОК 34 Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття
УРОК 35 Народні промисли в Україні
ТЕМА 6. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ
УРОК 36 Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод
УРОК 37 Виробництво продуктів харчування у світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу
УРОК 38 Підсумковий урок за темами «Виробництво та постачання електроенергії», «Металургійне виробництво», «Хімічне виробництво. Виробництво деревини та паперу. Виробництво будівельних матеріалів», «Виробництво машин та устаткування», «Виробництво тканин, одягу, взуття», «Виробництво харчових продуктів, напоїв»

РОЗДІЛ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

ТЕМА 1. ТРАНСПОРТ
УРОК 39 Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки
УРОК 40 Транспорт України. Залізничний транспорт — основний вид транспорту України. Найважливіші автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України. Повітряний транспорт. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори на території України
УРОК 41 Транспорт світу. Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць й автомобільних шляхів. Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості. Найбільші судноплавні річки світу. Найбільші аеропорти світу. Міжнародні транспортні коридори
ТЕМА 2. ТОРГІВЛЯ
УРОК 42 Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг. Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах
УРОК 43 Світовий ринок товарів і послуг. Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків. Світова організація торгівлі (СОТ), Європейський Союз, НАФТА, АСЕАН
ТЕМА 3. ТУРИЗМ
УРОК 44 Туризм як складник національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні
УРОК 45 Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО
ТЕМА 4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
УРОК 46 Роль науки й освіти в суспільстві. Особливості наукової й освітньої діяльності. Джерела фінансування науки й освіти. Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси. Найвідоміші наукові центри у світі та Україні. Охорона здоров’я. Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі
ТЕМА 5. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ. КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
УРОК 47 Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні
УРОК 48 Аутсорсинг, його переваги. Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг). Комп’ютерне програмування, консультування та повязана з ними діяльність. Країни-лідери на світовому ринку програмування та аутсорсингу

РОЗДІЛ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

УРОК 49 Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема
УРОК 50 Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна та продовольча проблеми. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв’язуванні. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ століття
УРОК 51 Прояв глобальних проблем в Україні. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні
УРОК 52 РЕЗЕРВ
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Сторінка книжки Мій конспект 9 клас Географія Україна і світове господарство Сторінка книжки Мій конспект 9 клас Географія Україна і світове господарство Сторінка книжки Мій конспект 9 клас Географія Україна і світове господарство

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up