Мій конспект. Інформатика. 11 клас. Академічний рівень

Обкладинка книжки «Мій конспект. Інформатика. 11 клас. Академічний рівень»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-0983-8
Формат: А4, 144 стор.
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.

Урок № 1. Призначення математичних процесорів. Огляд середовища математичного процесора    7
Урок № 2. Автоматизація математичних обчислень    9
Урок № 3. Побудова графіків функцій з однією змінною    11
Урок № 4. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем    13
Урок № 5. Розв’язування задач на пошук екстремумів    15
Урок № 6. Додаткові можливості математичного процесора    17
Урок № 7. Огляд програмних засобів для підтримки навчання предметів природничого циклу 19
Урок № 8. Контрольна робота № 1    21
Урок № 9. Поняття програми як автоматизованої системи    23
Урок № 10. Поняття алгоритму, властивості алгоритмів    25
Урок № 11. Принципи роботи в середовищі візуальної розробки програм    27
Урок № 12. Поняття форми, елемента керування    29
Урок № 13. Поняття оператора    31
Урок № 14. Конструювання форм. Практична робота № 5 «Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей»    33
Урок № 15. Практична робота № 5 «Розміщення на формі елементів керування та настроювання їх властивостей» (продовження)    35
Урок № 16. Поняття змінної 37
Урок № 17. Поняття операції та виразу    39
Урок № 18. Форми опису алгоритмів    41
Урок № 19. Запис логічних виразів мовою програмування    43
Урок № 20. Практична робота № 8 «Складання програм із розгалуженням»    45
Урок № 21. Практична робота № 8 «Складання програм із розгалуженням» (продовження)    47
Урок № 22. Поняття підпрограми та її аргументів    49
Урок № 23. Стандартні функції, призначені для роботи з графікою    51
Урок № 24. Алгоритмічна конструкція повторення    53
Урок № 25. Розв’язування задач, що потребують обчислень за ітераційними формулами    55
Урок № 26. Практична робота № 9 «Програмування циклічних обчислень»    57
Урок № 27. Практична робота № 9 «Програмування циклічних обчислень» (продовження)    59
Урок № 28. Поняття масиву    61
Урок № 29. Робота з масивами    63
Урок № 30. Практична робота № 10 «Оброблення масивів»    65
Урок № 31. Практична робота № 10 «Оброблення масивів» (продовження)    67
Урок № 32. Контрольна робота    69
Урок № 33. Поняття моделі даних, бази даних    71
Урок № 34. Огляд реляційної моделі даних    73
Урок № 35. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних    75
Урок № 36. Практична робота № 11 «Розроблення моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області»    77
Урок № 37. Практична робота № 12 «Створення бази даних у середовищі СКБД, створення форм і введення даних»    79
Урок № 38. Поняття запиту до реляційної бази даних    81
Урок № 39. Створення таблиць, форм, запитів і звітів за допомогою майстрів    83
Урок № 40. Практична робота № 13 «Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі Конструктора»    85
Урок № 41. Поняття про мову запитів SQL    87
Урок № 42. Узагальнення і систематизація знань із теми «Бази даних»    89
Урок № 43. Поняття, структура та різновиди веб-сайтів    91
Урок № 44. Редактор веб-сайтів із графічним інтерфейсом    93
Урок № 45. Автоматизоване створення статичного веб-сайту    95
Урок № 46. Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках    97
Урок № 47. Практична робота № 14 «Автоматизоване створення веб-сайту»    99
Урок № 48. Огляд технологій Веб 2    101
Урок № 49. Практична робота № 15 «Робота з Веб 2.0 спільнотами»    103
Урок № 50. Контрольна робота № 3    105
Урок № 51. Джерела й параметри растрових зображень    107
Урок № 52. Середовище растрового редактора    109
Урок № 53. Виділення областей на зображеннях    111
Урок № 54. Робота з шарами на зображеннях. Створення колажів    113
Урок № 55. Коригування тону. Комплексне оброблення фотозображень.    115
Урок № 56. Середовище Flash, основні поняття    117
Урок № 57. Створення Flash документа та настроювання його властивостей    119
Урок № 58. Практична робота № 18 «Створення публікацій і перегляд найпростішої презентації»    121
Урок № 59. Створення графічних об’єктів    123
Урок № 60. Практична робота № 19 «Графіка та символи у Flash презентаціях»    125
Урок № 61. Створення покадрової анімації. Практична робота № 20 «Створення покадрової анімації»    127
Урок № 62. Практична робота № 21 «Створення анімації змінення форми та рух об’єктів»    129
Урок № 63. Практична робота № 21 «Створення анімації змінення форми та руху об’єктів» (продовження)    131
Урок № 64. Додавання інтерактивності до презентації    133
Урок № 65. Практична робота № 22 «Інтерактивність у Flash презентаціях»    135
Урок № 66. Практична робота № 22 «Інтерактивніть у Flash презентаціях» (продовження)    137
Урок № 67. Поняття про мультимедійні дані    139
Урок № 68. Програмне забезпечення для оброблення мультимедійних даних    141
Урок № 69. Настроювання часових параметрів аудіо та відеоряду.
Практична робота № 23 «Створення відеокліпу»    143
Урок № 70. Презентація та захист навчальних проектів 145
Література    147
Орiєнтовний комплекс вправ для зняття втоми пiд час навчання в кабiнетах iнформатики та ІКТ навчання


Ви дивились

Відгуки

up