Мій конспект 10 клас Фізика (рівень стандарту) 1 СЕМЕСТР

Обкладинка книжки «Мій конспект 10 клас Фізика (рівень стандарту) 1 СЕМЕСТР»
НОВА програма
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978‑617‑00‑3405‑2
Формат: 20,5 × 26 см, 112 стор.
60.00 60 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку.

Планування навчальної діяльності . . . . . . . . . . . 4
Ключові компетентності . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Очікувані результати навчання учня/учениці . 7
Демонстраційний експеримент . . . . . . . . . . . . . 9
Графік письмових робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Календарнотематичне планування.
І семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Урок № 1. Світоглядний потенціал природничих
наук. Роль фізичного та астрономічного
знання в житті людини та суспільному
розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Розділ І
Урок № 2. Механічний рух. Основна задача
механіки та способи опису руху тіла . . . . 19
Урок № 3. Рівномірний прямолінійний рух.
Графіки залежності кінематичних величин
від часу для рівномірного прямолінійного
руху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок № 4. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 5. Відносність руху. Закон додавання
швидкостей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок № 6. Нерівномірний прямолінійний
рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок № 7. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок № 8. Практикум із розв’язування задач.
Самостійна робота № 1 . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок № 9. Прискорення.
Рівноприскорений рух . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок № 10. Графіки залежності кінематичних
величин від часу для рівноприскореного
прямолінійного руху . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок № 11. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Урок № 12. Лабораторний практикум.
Робота № 1. Визначення прискорення руху
тіла під час прямолінійного
рівноприскореного руху . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок № 13. Рівномірний рух матеріальної точки
по колу. Доцентрове прискорення. Кутова та
лінійна швидкість,взаємозв’язок
між ними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок № 14. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок № 15. Лабораторний практикум.
Робота № 2. Визначення періоду, частоти,
лінійної швидкості та доцентрового
прискорення тіла під час рівномірного руху
по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок № 16. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Урок № 17. Практикум із розв’язування
задач. Самостійна робота № 2 . . . . . . . . . 49
Урок № 18. Підготовка до контрольної
роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок № 19. Контрольна робота № 1
із теми «Механіка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок № 20. Навчальний проект № 1 . . . . . . . . . 55
Урок № 21. Аналіз контрольної роботи № 1. Сили
в механіці. Інерційні системи відліку.
Принцип відносності Галілея. Маса тіла. 57
Урок № 22. Закони Ньютона та їх застосування
для розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 59
Урок № 23. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 24. Гравітаційна взаємодія.
Закон всесвітнього тяжіння.
Сила тяжіння та вага тіла . . . . . . . . . . . . 63
Урок № 25. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок № 26. Рух тіла в полі сили тяжіння.
Вільне падіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок № 27. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок № 28. Лабораторний практикум.
Робота № 3. Вивчення руху тіла,
кинутого горизонтально . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок № 29. Лабораторний практикум. Робота № 4.
Вивчення прискорення
вільного падіння тіла . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок № 30. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок № 31. Практикум із розв’язування задач.
Самостійна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок № 32. Рух тіла під дією кількох сил . . . . 79
Урок № 33. Рух тіла під дією кількох сил . . . . 81
Урок № 34. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок № 35. Практикум із розв’язування задач.
Самостійна робота № 4 . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок № 36. Закон Архімеда . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок № 37. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок № 38. Рівновага тіл. Момент сили.
Умови рівноваги тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок № 39. Рівновага тіл. Центр тяжіння
та центр мас тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Урок № 40. Практикум із розв’язування
задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок № 41. Лабораторний практикум.
Робота № 5. Визначення центра мас
плоских фігур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок № 42. Практикум із розв’язування
задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок № 43. Практикум із розв’язування задач.
Самостійна робота № 5 . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок № 44. Підготовка до контрольної
роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок № 45. Контрольна робота № 2
із теми «Механіка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Урок № 46. Навчальний проект № 2 . . . . . . . . . 107
Урок № 47. Аналіз контрольної роботи.
Імпульс, закон збереження імпульсу. . . . 109
Урок № 48. Практикум із розв’язування
задач

Сторінка книжки Мій конспект 10 клас Фізика (рівень стандарту) 1 СЕМЕСТР Сторінка книжки Мій конспект 10 клас Фізика (рівень стандарту) 1 СЕМЕСТР Сторінка книжки Мій конспект 10 клас Фізика (рівень стандарту) 1 СЕМЕСТР

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up