Мій конспект. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту (оновлена програма)

Обкладинка книжки «Мій конспект. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту (оновлена програма)»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-2889-1
Формат: 20,5 × 26 см, 144 стор.
Мова: Українська
60 грн
До кошика


Конспекти всіх уроків курсу фізики для 10 класу (рівень стандарту) розташовані на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення

Урок № 1. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Світоглядний потенціал природничих наук

Урок № 2. Механічний рух та його види. Фізичне тіло та матеріальна точка. Система відліку. Траєкторія руху. Шлях і переміщення. Відносність механічного руху

Урок № 3. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху

Урок № 4. Графіки рівномірного прямолінійного руху

Урок № 5. Розв’язання задач

Урок № 6. Закон додавання швидкостей

Урок № 7. Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла та пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху

Урок № 8. Графіки рівноприскореного руху

Урок № 9. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння

Урок № 10. Рівномірний рух тіла по колу. Період обертання й обертова частота. Кутова швидкість

Урок № 11. Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху

Урок № 12. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи № 1 із теми «Механіка. Кінематика»

Урок № 13. Контрольна робота № 1 із теми «Механіка. Кінематика».

Урок № 14. Аналіз контрольної роботи № 1. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил

Урок № 15. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність. Другий закон Ньютона.

Урок № 16. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона

Урок № 17. Розв’язання задач

Урок № 18. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння

Урок № 19. Сила тяжіння

Урок № 20. Вага та невагомість

Урок № 21. Рух тіла під дією кількох сил

Урок № 22. Розв’язання задач

Урок № 23. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи № 2 із теми «Механіка. Динаміка» (1 частина)

Урок № 24. Контрольна робота № 2 із теми «Механіка. Динаміка» (1 частина)

Урок № 25. Аналіз контрольної роботи № 2. Рівновага тіл.

Урок № 26. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.

Урок № 27. Лабораторна робота № 2. Дослідження рівноваги тіла

Урок № 28. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух

Урок № 29. Механічна робота та потужність

Урок № 30. Механічна енергія. Кінетична та потенціальна енергія

Урок № 31. Закон збереження енергії

Урок № 32. Розв’язання задач

Урок № 33. Релятивістська механіка. Основні положення спеціальної теорії відносності. Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій

Урок № 34. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи із теми «Механіка. Динаміка» (2 частина)

Урок № 35. Контрольна робота № 3 із теми «Механіка. Динаміка» (2 частина)

Урок № 36. Навчальний проект «Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики. Реактивний рух у природі й техниці»

Урок № 37. Аналіз контрольної роботи № 3. Молекулярна фізика й термодинаміка

Урок № 38. Маса й розміри атомів і молекул. Кількість речовини

Урок № 39. Розв'язання задач

Урок № 40. Властивості газів. Ідеальний газ

Урок № 41. Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу

Урок № 42. Ізопроцеси. Газові закони

Урок № 43. Розв’язання задач

Урок № 44. Розв’язання задач

Урок № 45. Пароутворення й конденсація

Урок № 46. Насичена й ненасичена пара. Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря

Урок № 47. Розв’язання задач

Урок № 48. Лабораторна робота № 3. Вимірювання відносної вологості повітря

Урок № 49. Властивості рідини. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

Урок № 50. Розв’язання задач

Урок № 51. Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла

Урок № 52. Розв’язання задач

Урок № 53. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи №4 із теми «Молекулярна фізика й термодинаміка. Властивості газів, рідин, твердих тіл»

Урок № 54. Контрольна робота № 4 із теми «Молекулярна фізика й термодинаміка. Властивості газів, рідин, твердих тіл

Урок № 56. Аналіз контрольної роботи № 4. Внутрішня енергія тіла. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла

Урок № 57. Робота термодинамічного процесу

Урок № 58. Перший закон термодинаміки

Урок № 59. Теплові машини. Холодильна машина

Урок № 60. Розв’язання задач. Підготовка до контрольної роботи №5 із теми «Молекулярна фізика й термодинаміка. Основи термодинаміки»

Урок № 61. Контрольна робота № 5 із теми «Молекулярна фізика й термодинаміка. Основи термодинаміки»

Урок № 62. Аналіз контрольної роботи № 5. Практична робота № 1. Дослідження руху тіла під дією сили тяжіння

Урок № 63. Практична робота № 2. Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії

Урок № 64. Практична робота № 3. Вивчення одного з ізопроцесів

Урок № 65. Практична робота № 4. Визначення поверхневого натягу рідини

Урок № 66. Практична робота № 5. Визначення модуля пружності речовини

Урок № 67. Залік із лабораторного практикуму. Висновки з практикуму

Урок № 68. Сучасні погляди на простір і час. Універсальність законів збереження

Сторінка книжки Мій конспект. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту (оновлена програма) Сторінка книжки Мій конспект. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту (оновлена програма) Сторінка книжки Мій конспект. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту (оновлена програма) Сторінка книжки Мій конспект. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту (оновлена програма) Сторінка книжки Мій конспект. Фізика. 10 клас. Рівень стандарту (оновлена програма)

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar