Мій конспект. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт і академічний рівень

Обкладинка книжки «Мій конспект. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт і академічний рівень»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-2866-2
Формат: 20,5 × 26 см, 120 стор.
Мова: Українська
50 грн
До кошика


Конспект кожного заняття розміщено на окремому аркуші. Містить методично грамотно оформлені навчальну мету уроку, тип уроку, перелік необхідного обладнання, стислий зміст етапів уроку залежно від його типу.

ПЕРЕДМОВА
ГЕОГРАФІЯ. 10 КЛАС. ОНОВЛЕНА ПРОГРАМА. РІВЕНЬ СТАНДАРТУ, АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ
Урок 1 Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економіко-географічних досліджень

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

ТЕМА 1. ПОЛІТИЧНА КАРТИНА СВІТУ
Урок 2 Політична географія. Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу
Урок 3 Класифікація країн за формою правління. Форми устрою. Політичні та економічні системи країн
Урок 4 Типології держав
Урок 5 Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл
Урок 6 Підсумковий урок за темою «Політична картина світу»
ТЕМА 2. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ
Урок 7 Населення світу: кількість, відтворення, розміщення. Демографічні процеси і демографічна політика
Урок 8 Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків
Урок 9 Мовний та етнічний склад населення. Релігії народів світу
Урок 10 Трудові ресурси і зайнятість населення. Практична робота № 1 «Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн світу»
ТЕМА 3. ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
Урок 11 Географічне середовище. Ресурсозабезпеченість. Природокористування
Урок 12 Географія мінеральних ресурсів світу
Урок 13 Географія світових земельних, водних, лісових, рекреаційних ресурсів світу. Ресурси Світового океану
Урок 14 Практична робота № 2 «Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу»
ТЕМА 4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Урок 15 Сучасне світове господарство. Етапи формування. Міжнародний поділ праці. Найважливіші тенденції розвитку світового господарства
Урок 16 Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу
Урок 17 Світове сільське господарство
Урок 18 Географія світового транспорту
Урок 19 Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм
Урок 20 Підсумковий урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство»

РОЗДІЛ 2. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ

ТЕМА 1. КРАЇНИ ЄВРОПИ
Урок 21 Країни Європи. Загальна характеристика регіону
Урок 22 ФРН
Урок 23 Велика Британія
Урок 24 Франція
Урок 25 Італія
Урок 26 Практична робота № 3 «Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великої Британії та Італії» (за вибором)
Урок 27 Держави — сусіди України. Росія
Урок 28 Росія. Особливості господарства країни
Урок 29 Польща. Білорусь
Урок 30 Країни — сусіди України. Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова
Урок 31 Підсумковий урок за темою «Країни Європи»
ТЕМА 2. КРАЇНИ АЗІЇ
Урок 32 Країни Азії. Загальний огляд
Урок 33 Японія. Історико-культурні особливості. Економіко-географічна характеристика
Урок 34 Китай. ЕГП. Природні умови та ресурси. Особливості розселення, демографічної політики
Урок 35 Китай. Особливості галузевої структури господарства. Особливості економічної політики. Територіальні відмінності
Урок 36 Індія
ТЕМА 3. КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
Урок 37 Країни Північної Америки. США — найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна
Урок 38 США. Населення. Галузева та територіальна структура господарства. Зовнішньоекономічні зв’язки
Урок 39 Канада
Урок 40 Практична робота № 4 «Порівняльна характеристика господарства США та Канади»
ТЕМА 4. КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
Урок 41 Країни Латинської Америки
Урок 42 Країни Латинської Америки. Характеристика ключових країн
ТЕМА 5. КРАЇНИ АФРИКИ. АВСТРАЛІЯ ТА КРАЇНИ ОКЕАНІЇ
Урок 43 Країни Африки
Урок 44 Країни Африки. Характеристика окремих країн
Урок 45 Австралія
Урок 46 Океанія

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Урок 47 Глобальні проблеми людства
Урок 48 Узагальнення. Всесвітні економічні відносини
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
ЛІТЕРАТУРА
СПИСОК ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ

Сторінка книжки Мій конспект. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт і академічний рівень Сторінка книжки Мій конспект. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт і академічний рівень Сторінка книжки Мій конспект. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт і академічний рівень

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up