Хімія. 11 клас (академічний рівень): Розробки уроків

Обкладинка книжки «Хімія. 11 клас (академічний рівень): Розробки уроків»
Автор (-и):
Виробник: «Ранок», рік
Артикул (ISBN): 978-966-672-390-4
Формат: 384 стор.
Мова: Українська мова навчання
Очікується ;)


Посібник містить уроки з використанням інтерактивних технологій, цікаві розробки нестандартних уроків, різноманітні форми та методи роботи на уроці, варіанти самостійних робіт, а також контрольні роботи.

Передмова

Повторення основних відомосте й про органічні сполуки (2 год )

Урок № 1 Склад, властивості найважливіших органічних сполук
Урок № 2 Застосування найважливіших органічних сполук

Тема 1. Теорія будови органічних сполук (3 год )

Урок № 3 Теорія як вища форма наукових знань
Урок № 4 Теорія хімічної будови сполук О. М. Бутлерова. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія
Урок № 5 Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О. М. Бутлерова

Тема 2. Вуглеводні (17 год )

Урок № 6 Класифікація вуглеводнів. Утворення ковалентних карбон-карбонових зв’язків в органічних сполуках. Види гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Одинарний, подвійний і потрійний зв’язки
Урок № 7 Основні характеристики ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, просторова напрямленість
Урок № 8 Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія
Урок № 9 Фізичні властивості алканів. Поняття про конформації
Урок № 10 Систематична номенклатура алканів
Урок № 11 Хімічні властивості алканів. Механізм реакції заміщення. Добування, застосування алканів
Урок № 12 Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)
Урок № 13 Практична робота № 1. Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах
Урок № 14 Розв’язування розрахункових задач
Урок № 15 Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна і просторова ізомерія алкенів, номенклатура
Урок № 16 Хімічні властивості алкенів. Правило В. В. Марковникова. Механізм приєднання за подвійним зв’язком
Урок № 17 Добування, застосування алкенів
Урок № 18 Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія алкінів, номенклатура
Урок № 19 Хімічні властивості алкінів. Добування, застосування алкінів
Урок № 20 Бензен — представник ароматичних вуглеводнів. Склад, будова, фізичні властивості та добування бензену
Урок № 21 Хімічні властивості бензену. Застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля
Урок № 22 Взаємозв’язок між вуглеводнями

Тема 3. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (5 год )

Урок № 23 Природний і супутній нафтові гази
Урок № 24 Нафта. Склад, властивості нафти. Переробка нафти. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину
Урок № 25 Кам’яне вугілля, продукти коксування кам’яного вугілля, їх застосування
Урок № 26 Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки
Урок № 27 Контрольна робота № 1

Тема 4. Оксигеновмісні сполуки (19 год )

Урок № 28 Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів
Урок № 29 Хімічні властивості спиртів. Добування та застосування спиртів
Урок № 30 Етиленгліколь, гліцерол. Отруйність спиртів, їхня згубна дія на організм людини
Урок № 31 Фенол: склад, будова, властивості, застосування. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Охорона навколишнього середовища від промислових відходів, що містять фенол
Урок № 32 Альдегіди: склад, будова, фізичні властивості. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів
Урок № 33 Хімічні властивості альдегідів. Добування етаналю. Застосування метаналю та етаналю
Урок № 34 Карбонові кислоти. Фізичні властивості та номенклатура насичених одноосновних карбонових кислот
Урок № 35 Хімічні властивості карбонових кислот
Урок № 36 Практична робота № 2. Властивості етанової кислоти
Урок № 37 Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Багатоманітність карбонових кислот. Добування та застосування карбонових кислот
Урок № 38 Склад, хімічна будова, властивості естерів. Реакція естерифікації. Застосування естерів
Урок № 39 Жири: склад, хімічна будова, властивості. Біологічне значення жирів у життєдіяльності організмів
Урок № 40 Мило, його мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами. Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук
Урок № 41 Глюкоза: будова, властивості, застосування
Урок № 42 Фруктоза, рибоза, дезоксирибоза
Урок № 43 Сахароза: склад, будова, властивості. Значення сахарози в життєдіяльності організму
Урок № 44 Крохмаль. Будова й хімічні властивості крохмалю
Урок № 45 Целюлоза. Будова та хімічні властивості целюлози
Урок № 46 Поняття про штучні волокна. Біологічне значення вуглеводів
Урок № 47 Практична робота № 3. Розв’язування експериментальних задач

Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки (8 год )

Урок № 48 Аміни: склад, класифікація, будова
Урок № 49 Аміни як органічні основи. Хімічні властивості амінів
Урок № 50 Анілін: склад, будова, властивості. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну
Урок № 51 Амінокислоти: склад, властивості. Ізомерія амінокислот. Пептиди. Пептидний зв’язок
Урок № 52 Білки як високомолекулярні сполуки. Властивості білків. Рівні структурної організації білків
Урок № 53 Успіхи у вивченні і синтезі білків. Поняття про біотехнологію. Біологічне значення амінокислот і білків
Урок № 54 Нуклеїнові кислоти: склад, будова. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів

Тема 6. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі (6 год )

Урок № 55 Залежність властивостей полімерів від їхньої будови. Термопластичні й термореактивні полімери
Урок № 56 Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі
Урок № 57 Поліметилметакрилат, полістирол, фенолформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі
Урок № 58 Синтетичні каучуки: склад, властивості, застосування
Урок № 59 Синтетичні волокна: склад, властивості, застосування
Урок № 60 Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин

Тема 7. Роль хімії в житті суспільства (6 год )

Урок № 61 Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Роль хімії в розв’язування сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем
Урок № 62 Хімія і здоров’я людини
Урок № 63 Хімія в побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами
Урок № 64 Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розвитку наукової картини світу
Урок № 65 Контрольна робота № 2
Відповіді

Радимо переглянути

Відгуки

Всього коментарів: 0
avatar