Мій конспект. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту

Обкладинка книжки «Мій конспект. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-1417-7
Формат: А4
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 20% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 11 класі. Рівень стандарту .. 3
ВСТУП. ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ
Урок № 1. Вступ. Українська мова у світі. Українська діаспора .. 5
Урок № 2. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 1. Культура мовлення і комунікація. Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Дотримання ознак культури мовлення — важлива передумова ефективної комунікації. Усне й писемне ділове спілкування . 7
Урок № 3. Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них. Класифікація речень за будовою. Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми  11
Урок № 4. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 2. Культура мовлення і комунікація. Комунікація в діловій сфері. Етика професійного спілкування. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини  13
Урок № 5. Орфографічно-пунктуаційний практикум. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в письмовому мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм .. 17
Урок № 6–7. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 3–4. Контрольний переказ тексту із творчим завданням .. 19
Урок № 8. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 5. Культура мовлення і комунікація. Модель вербальної комунікації. Використання вербального й невербального коду в комунікації. Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації .. 21
Урок № 9. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Інтонування різних видів простих речень .. 25
Урок № 10. Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень. Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз 27
Урок № 11. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 6. Культура мовлення і комунікація. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Визначення пізнавальної цінності прочитаного 31
Урок № 12. Основні пунктограми в простому і складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та діалозі. Способи цитування. Пунктуаційний аналіз  35
Урок № 13. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 7. Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення. Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту . 37
Урок № 14. Орфографічно-пунктуаційний практикум. Контрольний диктант (семестрова контрольна робота)  43
Урок № 15. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 8. Основи риторики. Риторика як наука й мистецтво. Риторичніт вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж  45
Урок № 16. Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки  49
ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ
Урок № 17. Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні . 55
Урок № 18. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 9. Основи риторики. Підготовка промови  57
Урок № 19. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 10. Основи риторики. Підготовка промови . 61
Урок № 20. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 11. Говоріння. Письмо. Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Конспект публічного виступу. Конспектування висловлювань, що сприймаються на слух .. 65
Урок № 21. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 12. Основи риторики. Полеміка в професійному спілкуванні. Полемічні прийоми. Етика полемічної майстерності  67
Урок № 22. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 13. Основи риторики. Полеміка в професійному спілкуванні. Полемічні прийоми. Етика полемічної майстерності . 71
Урок № 23. Орфографічно-пунктуаційний практикум. Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм .. 73
Урок № 24. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 1. Говоріння. Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій на професійну тему. Переговори .. 75
Урок № 25. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 15. Контрольний твір на морально-етичну тему в жанрі статті  77
Урок № 26. Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті . 79
Урок № 27. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 16. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації  83
Урок № 28. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення. Основні види переробки тексту  87
Урок № 29. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 17. Ділові папери. Звіт про виконану роботу. Протокол. Витяг з протоколу . 91
Урок № 30. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 1. Аудіювання. Письмо. Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації. Відгук про телепередачу .. 95
Урок № 31. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 19. Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад текстів на професійну тематику, сприйманих слухом  99
Урок № 32. Контрольна робота (тест). Контрольне аудіювання .. 105
Урок № 33. Урок розвитку мовленнєвих умінь № 20. Говоріння. Переказ тексту на професійну тему з творчим завданням . 111
Урок № 34. Орфографічно-пунктуаційний практикум. Контрольний диктант (річна контрольна робота) .. 113
Урок № 35. Повторення в кінці року


Ви дивились

Відгуки

up