Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень

Обкладинка книжки «Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-1047-6
Формат: А5
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 15% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Розробки уроків характеризуються поєднанням комунікативно-діяльнісного, соціокультурного принципів і принципу практичної спрямованості навчання, відповідають сучасним досягненням теорії і практики навчання української мови й розвитку мовлення.

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 11 класі (академічний рівень) 3
І семестр
Повторення вивченого в 10 класі. Стилістика мови. Культура мовлення
Урок № 1. Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики 8
Урок № 2. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність 12
Урок № 3. Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Написання -н у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках 17
Урок № 4. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: докладний запис, конспект 20
Урок № 5. Поняття роду, числа. Не з різними частинами мови 30
Урок № 6. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект 33
Урок № 7. Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах 42
Урок № 8. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків) 46
Урок № 9. Ступені порівняння. Написання складних прикметників 52
Урок № 10. Письмовий стислий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків) 55
Урок № 11. Повні й короткі, стягнені та нестягнені форми прикметників 60
Урок № 12. Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм. Правопис займенників 64
Уроки № 13–14. Контрольний переказ із творчим завданням 67
Урок № 15. Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників. Синоніміка дієприслівників 71
Урок № 16. Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення 74
Урок № 17. Контрольна робота (тест) 78
Стилістика простих речень 
Урок № 18. Види простих речень і відтінки їх значень 86
Урок № 19. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми 89
Урок № 20. Синоніміка: двоскладних і односкладних речень; неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових; означено-особових і безособових 95
Урок № 21. Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів 98
Урок № 22. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільно-політичну або морально-етичну теми, його композиція. Основні способи виступу 102
Урок № 23. Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів. Пунктограми у простому реченні 108
Уроки № 24–25. Контрольний твір 111
Урок № 26. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер 116
Урок № 27. Пунктограми у простому реченні. Практикум 119
Урок № 28. Контрольна робота (тест). Контрольне читання мовчки 122
Урок № 29. Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону (sms) 139
Урок № 30. Контрольний диктант (семестрова контрольна робота) 145
Урок № 31. Основні вимоги до культури спілкування по телефону і в інтернеті 146
ІІ семестр
Стилістика складних речень 
Урок № 32. Види складних речень. Пунктограми у складному реченні 156
Урок № 33. Смислові відношення між частинами складних речень 160
Урок № 34. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків) 166
Урок № 35. Синоніміка: складносурядних і складнопідрядних речень; складних безсполучникових і складносурядних; складних безсполучникових і складнопідрядних 170
Урок № 36. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героів, їхніх учинків) 174
Урок № 37. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами 179
Уроки № 38–39. Контрольний переказ із творчим завданням 183
Урок № 40. Пунктограми у складному реченні 186
Урок № 41. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення 189
Урок № 42. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення 192
Урок № 43. Пунктограми в складному реченні. Практикум 195
Урок № 44. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення. Бібліографія 199
Уроки № 45–46. Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією 202
Урок № 47. Контрольна робота (тест) 206
Стилістика речень з різними засобами вираження чужого мовлення. Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення
Урок № 48. Пряма й непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості 216
Урок № 49. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові 219
Урок № 50. Пунктограми при прямій мові 223
Урок № 51. Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули 230
Урок № 52. Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки й мовні 238
Урок № 53. Стилі мовлення, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри 251
Урок № 54. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого: тези, докладний і короткий плани 263
Урок № 55. Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення, їх основні ознаки 269
Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови
Урок № 56. Лексикологія і фразеологія 278
Урок № 57. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: тези, докладний і короткий плани 285
Урок № 58. Морфологічна будова слова. Написання слів із найуживанішими орфограмами 293
Урок № 59. Стаття на морально-етичну тему 300
Урок № 60. Частини мови 303
Урок № 61. Слово, словосполучення, речення 307
Урок № 62. Просте речення. Члени речення. Складне речення 313
Урок № 63. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу 320
Урок № 64. Система розділових знаків 324
Урок № 65. Контрольний диктант (річна контрольна робота) 333
Урок № 66. Текст, його будова 335
Урок № 67. Ділові папери. Офіційний лист. Доручення. Розписка 344
Урок № 68. Контрольна робота (контрольний тест). Контрольне аудіювання 348
Урок № 69. Аналіз контрольних робіт. Повторення 361
Урок № 70. Повторення вивченого 365
Тренувальні диктанти

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up