10 клас Українська мова Усі уроки 1 СЕМЕСТР

Обкладинка книжки «10 клас Українська мова Усі уроки 1 СЕМЕСТР»
НОВА програма
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-3444-1
Формат: 14,5 × 21,5 см, 160 стор.
60.00 60 грн
До кошика
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 15% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

У посібнику вміщено всі уроки української мови, розроблено із врахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ. І семестр  3

Соціокультурна змістова лінія  6

Вступ . Лексикографія . Поняття норми в сучасній українській літературній мові . Лексична норма  10

Урок № 1 Лексикографія. Особливості розділу лінгвістичної науки про слово  10

Урок № 2 Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (зокрема на електронних носіях) 14

Урок № 3 Інформативна й нормативна функція словників. Основні типи. Довідкові медіа-ресурси 18

Урок № 4 Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм  22

Урок № 5 Лексична норма. Лексична помилка. Лексичне значення слова  26

Урок № 6 Слово і контекст. Залежність значень слова від контексту  30

Урок № 7 Слововживання; вибір слова, лексична сполучуваність  33

Урок № 8 Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми  37

Урок № 9 Синонімічне багатство української мови   42

Урок № 10 Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів  46

Урок № 11 Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні  49

Урок № 12 Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення  53

Урок № 13 Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення) 57

Урок № 14 Тематична контрольна робота № 1 з теми «Лексикографія. Лексична норма» (тестові завдання)  61

Практична риторика  66

Урок № 15 Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі 66

Урок № 16  Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (Мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення 73

Урок № 17 Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця 77

Урок № 18 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією  83

Урок № 19 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу  88

Урок № 20 Написання тексту публічного виступу 92

Урок № 21 Види читання й записування тексту виступу. Естетика тексту  95

Урок № 22 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір. Мовленнєвий учинок. Мовленнєва подія   100

Урок № 23 Тематична контрольна робота № 2 з теми «Практична риторика» (захист проектів-презентацій) 105

Орфоепічна норма  107

Урок № 24 Орфоепічна норма. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності  107

Урок № 25 Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків 112

Урок № 26 Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові 117

Урок № 27 Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос 122

Урок № 28 Складні випадки наголошування слів 127

Урок № 29 Усне переказування текстів різних стилів із творчим завданням 132

Урок № 30 Орфоепічні норми української мови (практикум)  137

Урок № 31 Тематична контрольна робота № 2 з теми «Орфоепічна норма» (тестові завдання)  141

Урок № 32 Аналіз контрольної роботи  146

Додатки

Сторінка книжки 10 клас Українська мова Усі уроки 1 СЕМЕСТР Сторінка книжки 10 клас Українська мова Усі уроки 1 СЕМЕСТР Сторінка книжки 10 клас Українська мова Усі уроки 1 СЕМЕСТР

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up