Усі уроки української літератури в 11 класі. IІ семестр

Обкладинка книжки «Усі уроки української літератури в 11 класі. IІ семестр»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-2079-0
Формат: А5, 720 стор.
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 15% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури (профіль — українська філологія) для 11 класу 11-річної школи.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 11 КЛАСІ. ІІ СЕМЕСТР.
ПРОФІЛЬ — УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Урок № 65 Євген Маланюк. Життєвий і творчий шлях поета й літературознавця, яскравого представника «Празької школи». Роль поета-патріота в суспільному житті («Стилет чи стилос?..»), майстерне використання антитези у творі
Урок № 66 Образ України у творах Є. Маланюка. Філософські мотиви в поезії «Істотне». Земне буття в космічному вимірі. Оригінальність метафор і порівнянь. Туга за рідним краєм, мотиви самотності («Під чужим небом»). Художня майстерність віршів Є. Маланюка, оригінальність форми, особливості поетичного стилю
Урок № 67 Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях письменника, втілення в його творах трагічної долі українського народу в ХХ ст. Участь в організації МУРу (Мистецького Українського Руху)
Урок № 68 «Maрія» (роман-хроніка) як художній документ про життя селянської родини в Україні в умовах тоталітаризму. Зображення страшних картин голодомору в Україні на прикладі однієї сім’ї. Утвердження у творі високих моральних якостей українського народу, осуд тих, хто зрікається свого роду, нації
Урок № 69 Образ Марії, її символічний зміст та спорідненість із біблійними образами. Майстерність письменника в розкритті психології героїв, побудові драматичного сюжету. Пейзажні картини та художні деталі, їхня роль у творі
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1940–1950 рр.
Урок № 70 Друга світова війна і участь у ній українських письменників. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу. Збагачення літератури новими жанрами. Українська література в еміграції. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Продовження репресій проти українських письменників
Урок № 71 О. Довженко. Життєвий і творчий шлях письменника, кінорежисера, засновника поетичного кіно. Національні та загальнолюдські проблеми в його творчості. Кіномистецька спадщина. Кіноповісті Довженка як новий жанр у літературі, його характерні ознаки. Режисерська майстерність митця
Урок № 72 Історія написання «Зачарованої Десни», її автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті
Урок № 73 Проблеми народу та війни, історичної пам’яті в кіноповісті «Україна в огні». Несправедлива критика твору в сталінські часи та її тривалий шлях до читача. Доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки, поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою
Урок № 74 Образ Лавріна Запорожця як символу нескореності українського народу. Жіночі образи. Патріотичні мотиви, звеличення героїчного подвигу народу,
утвердження його безсмертя
Урок № 75 Урок позакласного читання. Оповідання О. Довженка «Ніч перед боєм»
Урок № 76 «Щоденник» О. Довженка — важливий історико-літературний документ епохи. Особливості художнього стилю О. Довженка. Значення творчості О. Довженка як основоположника поетичного кіно. Визнання його таланту у світі
Урок № 77 Іван Багряний (Лозов’ягін). Життєвий і творчий шлях письменника. «Сад Гетсиманський» — «справжня енциклопедія радянської політичної в’язниці» (Ю. Шерех). Зображення в романі трагічних картин життя народу в умовах командно-адміністративної системи та невиправданих репресій на прикладі сім’ї Чумаків. Образ Андрія Чумака як людини високоморальних якостей і стійких ідейних переконань
Урок № 78 «Тигролови» — як зразок пригодницького роману
Урок № 79 Роман «Огненне коло», змалювання в ньому національної трагедії в роки Другої світової війни (битви під Бродами). Образи Петра і Романа у творі, двох бойових побратимів, показ через їхнє сприйняття жахів війни. Особливості жанру (соціально-психологічний роман). Антивоєнне спрямування твору, його глибокий психологізм
Урок № 80 Контрольна робота
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1960–1990 рр.
Урок № 81–82 Українська література 1960–1990 рр.
УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ 1960–1990-х рр.
Урок № 83 В. Симоненко. Творча біографія митця — «витязя молодої української поезії» (О. Гончар)
Урок № 84 Своєрідність інтимної лірики поета В. Симоненка, вираження в ній найніжніших і щирих почуттів кохання («Вона прийшла…», «Ікс плюс ігрек», «Ну скажи, хіба не фантастично…»). Вірш «Є в коханні і будні, і свята…», майстерне відображення в ньому через антитезу радощів і болів, складнощів людського почуття кохання
Урок № 85 Збірка новел «Вино з троянд». Народознавчі мотиви, заглиблення у світ простої людини, її почуття. Особливості поетичного стилю В. Симоненка. Місце В. Симоненка в українській літературі
Урок № 86 Дмитро Павличко. Стислі відомості про поета, перекладача. Основні поетичні збірки: «Любов і ненависть», «Бистрина», «Сонети подільської осені», «Таємниця твого обличчя», «Покаянні псалми». Громадянські мотиви його поезії. Алегоричний зміст вірша «Коли помер кривавий Торквемада…», осудження в ньому тоталітарної системи. Актуальність мотиву вірша «Ти зрікся мови рідної…». Виразні художні деталі в поезії, афористичність мови. Роль анафори, поетичного обрамлення
Урок № 87 Інтимна лірика поета, її своєрідність і новаторство (зб. «Таємниця твого обличчя»). Відтворення в ній найтонших порухів інтимних переживань, глибоке розкриття внутрішнього світу ліричного героя («Був день, коли ніхто не плаче…», «Сріблиться дощ…», «Дзвенить у зорях небо чисте…»). Майстерність поетичної мініатюри,
яскравих порівнянь та метафop. Моральне обличчя ліричної героїні («Коли ми йшли удвох з тобою…»). Пісенна творчість Д. Павличка, його творча співдружність із українськими композиторами. Вірш «Два кольори», його спорідненість із «Піснею про рушник» А. Малишка. Виразне читання напам’ять вірша
Урок № 88 Цикл поезій «Покаянні псалми», самоаналіз у ньому власного життя, своєї душі й долі (вірш «Це Ти створив мене таким…»). Особливості поетичного стилю Д. Павличка. Місце поета в українській літературі. Переклади ним сонетів зі світової літератури
Урок № 89 Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях поетеси. Огляд творчості (основні збірки: «Проміння землі», «Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами
вічної ріки», «Неповторність», «Сад нетанучих скульптур»). Особливості поетичного стилю Ліни Костенко: філософічність, історизм мислення, інтелектуалізм, публіцистичність, громадянський і патріотичний пафос
Урок № 90 Спогади про війну, пам’ять історії («Мій перший вірш написаний в окопі… »). Поєднання епічності розповіді з ліричними переживаннями під час
відтворення трагічного епізоду як жорстоке й болюче відлуння останньої війни в поезії «Пастораль ХХ сторіччя». Оригінальність жанру, досягнення експресивності строфи за допомогою рубаної і влучної короткої фрази, зорових зображувально-виражальних засобів. Ліна Костенко про призначення поета і поезії, про відповідальність митця перед народом («Доля», «Страшні слова, коли вони мовчать…»). Афористичність мови. Ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. Роздуми поетеси про суть життя, призначення людини на землі та її творчої праці, про невмирущі моральні цінності у віршах-медитаціях «Життя іде і все без коректур…», «Вже почалось, мабуть, майбутнє…»
Урок № 91 Майстерність і оригінальність пейзажної лірики (цикли «Осінні карнавали», «Невидимі причали»). Зорові і слухові образи («Двори стоять у хуртовині
айстр…», «Ті журавлі і їх прощальні сурми…»). Майстерність поетичної мініатюри («Я вранці голос горлиці люблю…»), обрамлення в поезії. Інтимна лірика поетеси. Глибина і щирість почуттів ліричного героя («Світлий сонет»). Асоціативні роздуми про кохання в циклі «Летючі катрени» (поетичні мініатюри «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Недумано, негадано…»). Образотворчі засоби вираження почуттів ліричного героя
Урок № 92 «Маруся Чурай» — найпомітніше явище в українській літературі кінця другої половини XX ст. Особливості жанру (історичний роман у віршах). Фольклорна та історична основа твору (доба козаччини за Хмельниччини). Композиція твору, його патріотичний зміст
Урок № 93 Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Любов і зрада, пісня й історія, митець і суспільство, індивідуальна свобода людини — найголовніші сюжетні лінії твору. Філософські роздуми в поемі «Маруся Чурай» над історичним минулим народу, художнє осмислення ролі митця і пісні в житті народу
Урок № 94 Глибоке розкриття внутрішнього світу героїні. Звеличення вірності в коханні та осудження зради. Інші образи у творі. Афористичність мови. Незнищенність історичної пам’яті народу (поема-балада «Скіфська одіссея», драматична поема «Дума про братів неазовських», історичний роман у віршах «Берестечко»)
Урок № 95 Іван Драч. Життєвий і творчий шлях. І. Драч як поет-новатор в українській літературі, особливості його поетичного стилю. Усвідомлення свого родового кореня (поезія «Лист до калини»)
Урок № 96 Іван Драч. Звернення до жанру балади, його переосмислення. Поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості («Балада про соняшник»). Роздуми про справжнє покликання людини в житті та її обивательське існування (новорічна балада «Крила») 

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up