Усі уроки української літератури в 11 класі. І семестр

Обкладинка книжки «Усі уроки української літератури в 11 класі. І семестр»
Автор (-и):
Виробник: «Основа», рік
Артикул (ISBN): 978-617-00-1929-5
Формат: А5, 576 стор.
Закінчився :(
 • ДОСТАВКА
  - Укрпошта
  - Нова Пошта
  - Безкоштовно від 1500 грн

 • ОПЛАТА
  - Післяплата
  - Передплата на картку

 • ЗНИЖКИ
  - до 15% від 10 штук
  - Накопичувальна до 15%

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури (профіль — українська філологія) для 11 класу 11-річної школи.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920–1930 рр.
Урок № 1–2 . Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії. Українська література й духовне відродження нації в першу третину ХХ ст. Літературні організації в Україні. Літературна дискусія 1925–1928 pоків
Урок № 3–4. Модерністські та авангардистські течії в українській літературі. Вершинні досягнення в поезії, прозі, драматургії. Перший з’їзд українських письменників 1934 p., його негативний вплив на розвиток літератури. Репресії в 1930-ті роки. Розвиток української літератури на західноукраїнських землях. Еміграційна література. Розвиток української літературної критики та літературознавства
ПОЕЗІЯ 1920–1930 рр.
Урок № 5. Провідна роль поезії в 1920-і роки. Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Трагізм його творчої долі. Поезія «Ви знаєте, як липа шелестить…»
Урок № 6. Збірка «Соняшні кларнети» — знакове явище в українській поезії перших десятиліть ХХ ст. Аналіз зразків пейзажної та інтимної лірики з ранньої творчості поета
Урок № 7. Художнє осмислення автором національно-визвольного пробудження народу, радості українського відродження в ліричній поемі «Золотий гомін»
Урок № 8. Риси модернізму в змалюванні трагічної долі України в роки громадянської війни («Одчиняйте двері», «Скорбна мати»)
Урок № 9. Уславлення борців за визволення народу у вірші «Пам’яті тридцяти». Гуманістичний пафос збірки «Замість сонетів і октав». Художнє осмислення гармонії світу
й дисонансів революційної дійсності (збірка «Плуг», цикл «В космічному оркестрі»)
Урок № 10. Київські «неокласики». Група київських поетів-неокласиків. Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Загальна характеристика поезії
«неокласиків», її особливості. Микола Зеров. Різногранний творчий шлях М. Зерова — лідера «неокласиків». Культурологічна основа збірки «Камена»
Урок № 11. «Київ — традиція», «Чистий четвер». Філософічність, афористичність сонетів М. Зерова. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та душі, вітаїзм, сповідальність
Урок № 12. М. Рильський. Життєвий і творчий шлях. Приналежність до групи київських «неокласиків». Багатогранна діяльність. Рання творчість М. Рильського. Майстерне змалювання природи і внутрішнього світу ліричного героя в збірках «На білих островах», «Під осінніми зорями», «Синя далечінь». Вплив символізму на творчість поета. Вірш «Яблука доспіли, яблука червоні». Майстерне змалювання в ньому настроїв і почуттів ліричного героя
Урок № 13. Життєстверджувальний пафос у змалюванні природи в образах поезії «Молюсь і вірю. Вітер грає…». Філософічна сповідальність пейзажної лірики поета («Запахла осінь в’ялим тютюном…»). Естетика природної краси й гармонії. Вітаїстичність настрою, життєлюбство, оптимізм ліричного героя («Солодкий світ!»). Щире захоплення красою й неосяжною величчю світу
Урок № 14. Вірш «Коли усе в тумані життєвому…» як естетичне кредо митця, гімн вічному мистецтву, нетлінності його витворів. Смислова й настроєва значимість образу, художньої деталі у вірші. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті. «Троянди й виноград», «Мова»
Урок № 15. Євген Плужник. Стисла розповідь про життєву долю одного з провідних поетів «розстріляного відродження». Збірки «Дні» та «Рання осінь». Вірш «Для вас, історики майбутні»
Урок № 16–17. Євген Плужник. Поетичний практикум
Урок № 17–18. Володимир Свідзинський. Біографічні відомості про поета, одного з найталановитіших представників високого модернізму, творця міфософічної поезії. Тісний зв’язок поезії з фольклором, міфом, казкові мотиви («Ти увійшла нечутно, як русалка»). Майстер ліричної мініатюри «У рідній моїй стороні…»
Урок № 20. Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях поета — талановитого лірика. Роздвоєність його душі («Два Володьки»). Поема «Мазепа» (пролог)
Урок № 21. В. Сосюра. Майстерність ліричної мініатюри «Люблю». Неоромантичне змалювання внутрішнього світу ліричного героя вірша «Так ніхто не кохав». Майстерне
поєднання любові до Вітчизни й коханої в поезії «Білі акації будуть цвісти»
Урок № 22. Контрольна робота
Урок № 23. Урок літератури рідного краю. Життя і творчість харківського поета Михайла Кульчицького
ПРОЗА 1920–1930 рр.
Урок № 24. Жанрово-стильове розмаїття української прози 1920–1930-х років. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях М. Хвильового — «основоположника української літератури і української прози» (О. Білецький). Стильове й тематичне розмаїття його прози
Урок № 25. Новела М. Хвильового «Я (Романтика)». Проблема добра і зла в житті та в душі людини, внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом й обов’язком
Урок № 26. Повість «Іван Іванович» як сатира на новий радянський побут. Майстерне розкриття психології «вічного» обивателя. Сатиричні зображувальні засоби
Урок № 27. Урок позакласного читання. Змалювання образу сильної, вольової особистості (жінки Б’янки), яка бореться за свої ідеали, що розходяться з тогочасною
дійсністю, у повісті М. Хвильового «Сентиментальна історія»
Урок № 28. Г. Косинка. Життєвий і творчий шлях письменника. Трагічна доля митця. Новелістична майстерність митця. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі
Урок № 29. «В житах» як зразок імпресіоністичної новели. Проблематика твору (зупинена мить, пошуки порушеної гармонії). Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість. Зорові та слухові образи, художні деталі в новелі. Лаконізм і психологічна насиченість оповіді
Урок № 30. «Фавст» — новітня інтерпретація відомого «вічного» образу Фауста із твору Й. Гете. Утілення європейської ідеї бунту, активної протидії людини обставинам. Образ Прокопа Конюшини у творі. Особливості художнього стилю Г. Косинки
Урок № 31. Валер’ян Підмогильний. Біографічні відомості про письменника. Ранні оповідання й повісті
Урок № 32. В. Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста
Урок № 33. Валер’ян Підмогильний. Образ «цілісної» людини в єдності її біологічного, духовного, соціального — інтелігента Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру. Іронічний характер змалювання
Урок № 34. РМ (у) № 1. Розвиток мовлення. Усний навчальний міні-твір на тему «Чи підкорив місто Степан Радченко?»
Урок № 35. Валер’ян Підмогильний. Жіночі образи в романі «Місто». Перегук твору з найкращими здобутками світової літератури
Урок № 36. Урок позакласного читання. В. Підмогильний «Історія пані Ївги»
Урок № 37. Ю. Яновський. Життєвий і творчий шлях письменника-романтика
Урок № 38–39 Юрій Яновський. Роман «Вершники» як соцреалістичний твір. Своєрідність композиції і жанру. Новели «Подвійне коло», «Шаланда в морі»
Урок № 40. Новела «Дитинство» — ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті
Урок № 41. Остап Вишня (Павло Губенко). Життєвий і творчий шлях Остапа Вишні. Тематична й жанрова різноманітність творчості. Утвердження засобами гумору народної моралі. «Моя автобіографія» як оригінальний жанр, гумористична розповідь про своє життя й літературну творчість
Урок № 42. Остап Вишня. Гумореска «Чухраїнці», гумористичне висміювання в ній деяких негативних рис української ментальності
Урок № 43. «Остап Вишня — поет полювання» (М. Рильський). Цикл «Мисливські усмішки» (гуморески «Як варити і їсти суп із дикої качки», «Сом» та ін.). Глибокий ліризм розповіді, тонка іронія
Урок № 44. Контрольна робота
ДРАМАТУРГІЯ 1920–1930 рр.
Урок № 45. Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр імені І. Франка). Драматургія 20–30-х років
Урок № 46. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга-новатора. Огляд його драматичних творів
Урок № 47. Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації
Урок № 48. Микола Куліш. Комедія «Мина Мазайло». Сатиричне викриття бездуховності обивателів, які зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці персонажів. Сценічне втілення
Урок № 49 Іван Кочерга. Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична й жанрова особливість його драматичних творів. Драматична поема «Свіччине весілля», її історична основа
Урок № 50. Драматична поема «Свіччине весілля». Символічні образи свічки і світла в п’єсі. Утілення в образі Івана Свічки непереможної сили українського народу в боротьбі за щастя й волю
Урок № 51. Образ Меланки як символу України та її тернистого шляху в історії. Своєрідність драматургії І. Кочерги. Романтичний пафос і психологізм його п’єс, образний
символізм
Урок № 52. Урок позакласного читання. І. Кочерга. Драматична поема «Ярослав Мудрий» як глибоко патріотичний твір про наших славних предків
Урок № 53–54. Контрольна робота. Твір
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Урок № 55. Література в Західній Україні (до 1939 р.)
Урок № 56. Богдан-Ігор Антонич. Біографічні відомості про письменника, його творчий шлях. Вірш «Вишні». Оригінальне сприйняття ліричним героєм природи й навколишньої дійсності через народні символічні образи, фольклорні тропи
Урок № 57. Вірш «Автопортрет» як поетичне кредо митця, його міфопоетичне сприйняття світу, медитація-роздум над своїм родовим корінням. Вірш «Різдво», майстерне поєднання в ньому язичницьких та християнських уявлень наших предків. Вірш «Зелена Євангелія», захоплення ліричного героя вічною красою світу
Урок № 58. Вірш «Дороги», оптимізм ліричного героя, його віра в неминучу молодість життя, специфіка пейзажу, символіка образів. Поезія «Пісня про незнищенність
матерії», філософські роздуми про безсмертя, вічність життя. Особливості поетичного стилю лемківського поета: сюрреалістичне мислення, оригінальність метафоричних
образів, новаторство поезії. Місце Б.-І. Антонича серед видатних ліриків-новаторів світу (Р.-М. Рільке, П. Верлен)
Урок № 59. Осип Турянський. Біографічні відомості про письменника. «Поза межами болю». Оригінальність жанру (повість-поема). Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у поемі в прозі
Урок № 60. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви у творі, гуманістичні цінності, що утверджуються в ньому. Біологічні інстинкти й духовна воля до життя. Ідея перемоги духу над матерією
Урок № 61. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеосяжність, афористичність мови твору. Зв’язок твору зі світовою класикою. Місце твору у світовій антивоєнній літературі
Урок № 62. Контрольна робота
Урок № 63. Еміграційна література (огляд)
Урок № 64. Підсумковий урок. Узагальнення й систематизація матеріалу, вивченого протягом І семестру

Товари за темою


Ви дивились

Відгуки

up